Huiszegen

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen. Die ziet er dan zo uit 20 C+M+B 18. Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”.
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).
Het gebed wat de priester bij het zegenen van het huis zei is: U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat erin is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.
In sommige van onze kerken worden op de aanbidding van de Wijzen, of wel het feest van Driekoningen, een huiszegen uitgereikt aan de parochianen. Deze huiszegen is dan gezegend door de priester of diaken. In andere kerken worden ze helaas niet uitgereikt, maar u kunt de huiszegen hieronder ook uitknippen en meenemen naar de viering van Driekoningen.
Het gebruik van de huiszegen is al een oud gebruik en bij vele in het onbekende geraakt. Maar het kan altijd opnieuw weer worden opgepakt. Zo ook in mijn eigen woning. De zegen hangt boven de voordeur.

          CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT
                                20C + M + B18
              CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS

Mede namens de collega’s wens ik u een Zalig Nieuwjaar toe waarin wij als pastorale team op 1 april onze nieuwe collega diaken Burgering mogen verwelkomen.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.