Kom in de stal

Een aantal kerstvieringen zal dit jaar het thema hebben ‘Kom in de stal’. Met een knipoog naar het alom bekende ‘Kom in de kas’. Dat evenement, dat elk jaar weer opnieuw zeer vele mensen trekt, zelfs uit het buitenland. ‘Kom in de kas’ is een uitnodiging, een aansporing. Het geeft aan: er is hier echt iets te zien, komt allen!

Wat was er in de stal te zien? Voor zover we weten niet bar veel. Het is natuurlijk een dierenverblijf. Klassiek zijn de os en de ezel, maar in het evangelie staat niet dat die er waren. Het is in ieder geval een zeer sobere, ja misschien zelfs een armoedige toestand. Geen mensenverblijf is het. Jozef en Maria kwamen er terecht, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad, zo staat er. Geen plaats voor je. Dat herkennen we in deze tijd. Zeer vele vluchtelingen, die niemand wil hebben. Dan maar opgehoopt met zeer velen op een Grieks eiland, onder armoedige omstandigheden. Het lijkt me een duidelijk teken, dat Jezus op zo’n arme plek werd geboren. Zijn solidariteit met de minderbedeelden is er meteen.

Toch zien we die stal als een warme plek. De afbeeldingen ervan op kerstkaarten zijn vaak erg geromantiseerd. Het is als het ware toch een soort van ‘thuis’. Geborgen bij de warmte van de dieren. En het H. gezin krijgt ook bezoek, van arme herders, die nergens meetellen. Maar ook van drie wijzen of koningen uit het verre oosten. Tekens zijn het, dat er toch echt iets aan de hand is hier.

In de Adventtijd bereiden we ons voor. Vele werkgroepen in de parochies zijn al lang weer aan de slag. Zijn vieringen aan het voorbereiden, en alles wat daarmee samenhangt. Elk weekend in de Advent wordt er weer een extra kaarsje aangestoken op de adventskrans. Zodat men ziet: het wordt steeds lichter. Het wil zeggen: Jezus, het licht van de wereld komt er aan!

Advent en kerstmis, telkens weer zijn het bijzondere tijden. Nu het alweer vroeg donker is, realiseren we ons: we hebben echt licht nodig om te leven. Jezus wil licht zijn. Niet alleen het licht van de wereld, maar ook het licht in ons heel persoonlijke leven. Misschien zijn er daar wel eens wat momenten dat het een beetje duister is, bijvoorbeeld door verdriet of eenzaamheid. Misschien zijn daar ook wel eens wat duistere plekken, bijvoorbeeld omdat we een ander pijn hebben gedaan. Jezus wil licht, bevrijding en vrede brengen. We moeten het zoeken op een heel sobere plek, in een stal ……

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.