Kom in de stal en hoor een fantastisch verhaal

De decembermaand staat bol van verhalen. Het begint eigenlijk al in november met Allerzielen en Halloween. Het gaat verder met Sint Maarten. Daarna komt Sint Nicolaas en met de zonnewende het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Verhalen over leven en dood, over samenleven en verdraagzaamheid, over liefde en barmhartigheid, over erbij horen en uitgesloten worden, over bedreiging, macht en jaloezie, over mens-zijn als Kind van God, over de zin van het bestaan.

Verhalen horen bij het mensenbestaan. Heel ons leven hangt aan elkaar van verhalen. No story, no glory noemde een collega van mij dat in een managementboek met de subtitel ‘echte leiders vertellen een eigen verhaal’. Mensen zijn verhalenmachines, omdat we ons dingen voorstellen en vrij nauwkeurig herbeleven die we niet zelf hebben meegemaakt. De ‘geheugenbanken’ in ons brein worden aangesproken om het ons zo levendig mogelijk voor te stellen. In onze gedachten verplaatsen wij ons moeiteloos van de ene plek naar de andere, zonder fysiek ook maar een stap te verzetten. Wij beleven vreugde, verdriet, pijn, honger, armoede, wanhoop, doodsangst en intens geluk, zonder er daadwerkelijk op dat moment deelgenoot van te zijn. Op die momenten verbinden onze eigen ervaringen zich met de werkelijkheid zoals die zich aan ons in het verhaal ontvouwt. En zo maken wij van elke gebeurtenis ook ons jouw eigen verhaal.

Dat is de kracht van verhalen vertellen: van elke gebeurtenis ons eigen verhaal maken. In de christelijke traditie doen we dat al eeuwen. Dan moeten het wel heel bijzondere en fantastische verhalen zijn. Want zelfs te midden van het geweld en de opdringerigheid van de sociale media tegenwoordig worden de Bijbelverhalen gehoord. We moeten er wel meer moeite voor doen dan vroeger, maar ze blijven staande. Een goed verhaal, -en het verhaal van God met mensen, Immanuël, is een beregoed verhaal-, overstijgt alle andere vormen van communicatie.

Zo ook het verhaal van de geboorte van Jezus Christus, dat we met Kerstmis weer zullen laten klinken in menig kerkgebouw. Soms hoor je mensen zeggen: dat verhaal kennen we nu wel. Maar anderen geven aan, dat er elk jaar weer een ander stukje van het verhaal oplicht en indruk maakt. Iedere keer dat het verhaal verteld wordt, schuurt het aan onze geheugenbanken, neemt het een andere vorm aan door de vermenging van oud verhaal en nieuwe actualiteit.  

Dat is ook meteen de rijkdom van dit perfect geschreven verhaal. Alles zit erin: leven en dood, samenleven, verdraagzaamheid, liefde, barmhartigheid, erbij horen, uitgesloten worden, bedreiging, macht, jaloezie, mens-zijn, Kind van God worden, de zin van het bestaan. Mogen de woorden van het Verhaal ons leven deze Kerstmis wederom verrijken, verlichten en laten samenvallen met onze actualiteit. Opdat God-met-ons mag zijn, als een Verhaal dat voortlééft in ons.

Namens het pastoraal team voor iedereen een Zalig Kerstmis!
Diaken Walther Burgering

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.