Leef sober, maar vier alles!

In de zomer en nazomer worden van oudsher feesten georganiseerd. Kermissen, jaarmarkten, braderieën en muziek brengen veel mensen op de been. Sommige evenementen bestaan al sinds jaar en dag, andere zijn van recente datum. Feest vieren is zo oud als de mensheid. Niet voor niets zegt het boek Prediker: ‘Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd om te werken en een tijd om uit te rusten. Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te feesten.’ In alle culturen vormt het feest een belangrijk onderdeel van het sociale leven. Maar wat is nu de zin van het feest vieren? Deze vraag kunnen wij misschien het best beantwoorden met een andere vraag: Wanneer vieren wij feest? Belangrijke levensmomenten, jubilea en gedenkdagen geven aanleiding tot feest. Zo is mijn 25-jarig priesterfeest op 10 juni een onvergetelijke dag geworden, voor mijzelf en heel Katholiek Westland. Een prachtige viering in een bomvolle kerk, een receptie met een enorme belangstelling. Het was hartverwarmend en bemoedigend.

Zo kennen wij allemaal onze mijlpalen. Denk maar aan een huwelijk of een huwelijksjubileum, zoveel jaar in dienst, een verjaardag (kroonjaar) etc. Gasten worden uitgenodigd en je deelt je blijdschap, geluk en dankbaarheid. Je viert de verbondenheid met elkaar en dat versterkt tegelijkertijd de band. Iemand zei mij eens. ‘Je moet alles vieren, want het leven gaat zo snel!’ Een parochiaan vertelde mij dat zijn moeder altijd zei: ‘Leef sober, maar vier alles!’ Dat is een wijsheid uit het leven gegrepen! Zonder feesten zou ons leven saai en eentonig worden. Feesten onderbreken het gewone leven en leren ons waarvoor én met wie wij leven! Feestvieren leert ons ook wat en wie ons bestaan waardevol maakt.

Ook de kerk kent feesten. Daar is iedereen welkom! Het populairste kerkelijke feest is natuurlijk Kerstmis. Maar ook op gewone zondagen en bij de andere christelijke feesten zijn er gelukkig velen die de weg naar de kerk weten te vinden. Veel werk wordt er gemaakt van de patroonsfeesten en parochiejubilea. Zo viert de Naaldwijkse parochie op 2 september het Sint Adrianusfeest, Honselersdijk op 16 september het patronesfeest van Maria en tevens het 110-jarig bestaan van de parochie en 90-jarig bestaan van de kerk. De Heenweg viert op 16 september het Sint Lambertusfeest en op 30 september is in Kwintsheul de viering van het 125-jarig bestaan van de Andreaskerk. In andere parochies is er een startzondag, met aandacht voor de inzet van de vrijwilligers. De kerk, dat zijn wij sámen! Wij hopen van harte dat deze bijzondere vieringen een feest van ontmoeting worden met God en elkaar. U/ jij bent van harte uitgenodigd!

Mede namens het pastoraal team,
pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.