Leven in zijn Geest

Op 27 april is J.L. Heldring overleden. Hij is vele jaren redacteur en columnist geweest bij de NRC. Op de website van de krant stond: ‘De grootste eer die we hem kunnen bewijzen is verder te werken in zijn geest.’

Drie dagen later besteeg Willem-Alexander de troon. Men vroeg zich af: hoe zal hij het gaan doen? Zal hij voortgaan in de geest van zijn moeder, of toch anders? Men woog zijn woorden, proefde zijn manier van doen en keek naar zijn handelen. Enerzijds toch protocol, -moet ook wel op zo’n dag-, maar anderzijds, toch ook zijn eigen woorden en daden. Zo’n eigen daad was het van de boot stappen en een bezoekje afleggen aan Armin van Buuren en het Concertgebouworkest.

We hebben zojuist het Pinksterfeest gevierd. Voor velen een van de onduidelijkste kerkelijke feesten. Natuurlijk, andere belangrijke momenten zijn beeldender: het Kindje in de kribbe, de Heer aan het kruis, de weggerolde steen van het graf. Maar Pinksteren, wat moet je je daar nu bij voorstellen? Toch is er in Handelingen wel beeldend over geschreven: plotseling was er een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis was er vol van. Een hevige wind, dat kennen wij soms ook wel. En … er verscheen iets dat op vuur leek. Vuur kennen we allemaal. Zo geeft God zijn Geest. Het meest merkbare was nog het directe resultaat: de leerlingen verkondigden Gods Boodschap in diverse vreemde talen, zodat buitenlanders hen konden verstaan. En daar hadden de leerlingen geen taalcursussen voor gevolgd.

Met de heilige Geest wil God dus mensen bereiken. Hij wil mensen inspireren, troosten, bemoedigen, helpen en hen alles leren wat Jezus gezegd heeft. Dit zijn bij uitstek taken die worden toegeschreven aan de heilige Geest. Maar, het is natuurlijk het handelen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest tezamen.

De redacteuren van NRC wilden verder werken in de geest van Heldring. In hoeverre zou de nieuwe koning gaan werken in de geest van zijn moeder? En … in hoeverre leven wij in de geest van Jezus? Leven we naar zijn woorden en daden? Leven naar de geest van Jezus valt nog niet mee. Er liggen altijd wel andere wensen en verlangens op de loer. Er zijn altijd wel dingen die dringender, belangrijker of interessanter zijn. Misschien is het juist daarom maar goed dat de heilige Geest ons gegeven is, bij de doop en nog uitdrukkelijker bij het vormsel. Moge Hij ons leiden, ook, en juist, in deze tijd.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.