Maria

Op 15 augustus vieren we dat Maria opgenomen wordt in de hemel. Je kunt ook zeggen dat zij naar de hemel vaart, zoals bij een uitvaart, en zo is de naam ontstaan: ‘Maria Hemelvaart’. De gebeurtenis in niet in onze Bijbel te vinden, maar wel in andere geschriften uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. In het verhaal van de pseudo-Melito lezen wij dat de leerlingen van Jezus bij Maria zijn als zij ontslaapt en dat Jezus haar daarna komt halen, en wel met lichaam en geest. In de eerste eeuwen van onze jaartelling was dit dan ook geen feestdag, wel bestond de feestdag van ‘Maria Boodschap’. Echter deze feestdag is, samen met de opdracht in de tempel (‘Maria Lichtmis’), een feest gericht op Jezus Christus. De feestdagen van ‘Maria geboorte’ (8 september) en ‘Maria tenhemelopneming’ werden pas belangrijk nadat Maria de titel ‘Maria, moeder van God’ kreeg op het concilie van Efeze in 431. Maria wordt als een grote heilige vereerd, als moeder van God. In de katholieke leer wordt Maria zelfs de koningin van hemel en aarde genoemd en dit wordt gevierd op 22 augustus.
Maria heeft een speciaal plekje in de harten van de katholieke gelovigen. Tijdens de bedevaart naar Assisi en Rome (in 2015) bezochten wij veel kerken. Daarbij viel mij op dat de bedevaartgangers tijdens deze bezoeken een kaarsje opstaken bij Maria en daar lang stil stonden. Bij het beeld van Jezus aan het kruis stond niemand en er brandde maar één kaarsje. Heilige mensen vinden Maria zo belangrijk dat zij toegevoegd mag worden aan de Heilige Drie-eenheid. En zo wordt de vrouw ook vertegenwoordigd in het overwegend mannelijke Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is daar wel een probleem bij: in de Bijbel wordt nergens gesproken over Maria als onderdeel van het goddelijke. Maria is juist helemaal mens, niet zoals haar zoon zowel mens als God. Neen, Maria is helemaal mens en daarom moet er een engel naar haar toekomen om te vertellen dat zij een kind zal baren, de ‘Zoon van de Allerhoogste’. Daar zal de Heilige Geest voor zorgen, Maria kan dat niet op eigen kracht.
Waarom is Maria dan zo belangrijk voor de katholieke gelovige?
Allereerst is Maria een heel bijzondere vrouw, want zij is anders dan wij. Maria is ‘onbevlekt ontvangen’, ofwel zij is niet belast met het erfelijke kwaad dat in ons is. Wij hebben dat geërfd van de eerste mens, Adam. Maar Maria is bij haar geboorte al uitverkoren om Gods Zoon te baren. Daarnaast is Maria een groot voorbeeld voor moeders, ja, zelfs voor ouders. Zij was heel moedig, zorgzaam en trouw aan haar Zoon. En als laatste: Maria is nu in de hemel, waar zij door de Heilige Drie-eenheid gekroond is tot koningin. Dit feest vieren wij een week na de opneming van Maria in de hemel, dus op 22 augustus. En, omdat zij daar zo dichtbij bij de Vader, de Zoon en de Geest is, hebben wij een voorspreekster voor ons in de hemel. Als wij dan een kaarsje bij haar opsteken en in gedachten denken aan mensen die kracht nodig hebben of we denken aan onszelf als het moeilijk is, dan hoort Maria dat en zij geeft dat door aan de goddelijke Drie-eenheid. Zo komen onze gebeden in de hemel en wij hoeven ze niet uit te spreken, daar zorgt Maria voor. Daarom steek ik zo graag een kaarsje bij haar aan.
Ik hoop dat Maria ook uw vragen en gebeden hoort als u een kaarsje opsteekt. Want zij is op een intieme wijze verbonden met Vader, Zoon en Heilige Geest. En u bent uitgenodigd om het hoogfeest mee te vieren en zo deze bijzondere vrouw te bedanken voor haar werk.

diaken Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.