Maria Hemelvaart in vakantietijd

Volgens sommige weersites krijgen we deze vakantie periode veel zon. Het wordt warm en droog. En dat na een langere periode dat het flink geregend heeft. We kunnen wel wat warmte gebruiken. De afgelopen tijd was het koud in Nederland. Niet alleen door het weer maar ook door alle maatregelen rond COVID-19. Het voelt koud aan als je niet bij mensen op bezoek kan of mag.
Gelukkig mogen we ook weer iets meer. De cafés en restaurants gaan weer open per 5 juni. Ook de musea en dierenparken. We mogen weer met vakantie in binnen en buitenland. Zelf heb ik er voor gekozen om mijn vakantie in Nederland te blijven en wel in het mooie Drenthe. Hopelijk kan ik bij enkele kennissen die ik al een tijdje niet heb gesproken, op bezoek. En verder veel uitrusten, wandelen en lezen.
Vakantie is een periode waarin je even los komt van verplichtingen. Vrij zijn van je werk. Vakantie is ook een tijd om je weer op te laden voor de periode die voor je ligt.
Hoewel er door COVID-19 veel niet door kon gaan, was mijn agenda niet leeg. Veel ging wel door maar dan via de digitale weg via ZOOM of MS Teams. En daarom is het goed dat er een periode aankomt om uit te rusten, op te laden om het nieuwe seizoen weer met frisse moed tegemoet te gaan.

Midden in de vakantieperiode vieren we op 15 augustus een hoogfeest, namelijk Maria Tenhemelopneming. Dit jaar valt het op een zondag. Voorgaande jaren werd het gevierd met een viering in Monster, voor de hele federatie. Dit jaar vieren we het in alle kerken. Een bezoek aan de Maria grot in Monster, één van de oudste Maria grotten in Nederland, is natuurlijk mogelijk.
Maar wat vieren we op 15 augustus?
Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht 'opsteeg', maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken.
Dat in de traditie het sterven van Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de diepe overtuiging dat de dood van de Heilige Maagd vanwege haar zondeloosheid geen vat op haar had. Vandaar dat men liever spreekt van Maria's ontslaping dan van haar dood.
Maria werd 'opgenomen met lichaam en ziel'. Dat betekent dat de dood geen macht meer heeft over Maria. In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft Maria niet meer te wachten op de Opstanding der Lichamen op de Laatste Dag waarop de mensheid geoordeeld zal worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk niet geoordeeld te worden. Maria's tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel én lichaam - door God.

Ik wens u allen toe dat er een periode is van uitrusten de komende maanden en dat wij het nieuwe seizoen weer kunnen starten met het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.