Maria ten Hemelopneming

De katholieke kerk viert op 15 augustus het feest van Maria ten Hemelopneming. Ook wel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart genoemd. Maar wat voor feest is dat nu eigenlijk?
In de Orthodoxe kerk wordt dit feest de Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd. In de katholieke kerk vieren wij de opneming van Maria in de hemel met lichaam en ziel.
De katholieke kerk gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. Al vanaf de 8e eeuw wordt het feest de “Tenhemelopneming van Maria” genoemd. Dat is een zo goed als letterlijke vertaling van “assumptio” uit de Latijnse liturgie. De naam slaat allereerst op de bijzonder hechte band tussen Jezus en zijn moeder. Die is zo hecht dat hij niet door de dood doorbroken kan worden. Maria’s lichaam wordt in plaats van te ontbinden “opgenomen bij Christus in het paradijs”. De huidige spiritualiteit brengt de Mariale hoogdag dan ook graag in verband met het Paasfeest. Op basis van het beste van de traditie van de Kerk beschouwt zij Maria’s Tenhemelopneming niet zozeer als een uniek voorrecht voor Jezus’ moeder, wel als een zo goed als noodzakelijk gevolg van haar intieme verbondenheid met Christus: wat aan het Godsvolk als geheel beloofd is - volheid van geluk, overwinning op de dood en het delen in de heerlijkheid van de Heer - is al vervuld in de vrouw van Gods welbehagen, gezegend boven alle vrouwen, uit wier schoot Gods Zoon een lichaam aannam tot verlossing van de mensheid. Vroeger was dit een verplichte vrije dag maar in Nederland is dat niet meer. In andere Europese landen is het nog steeds zo dat iedereen vrij is.
In onze parochiefederatie is één kerk naar deze feestdag genoemd. Het is de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in ’s Gravenzande. Op zondag 13 augustus viert deze kerk zijn patroonsfeest. En natuurlijk is er op dinsdag 15 augustus weer de viering voor alle parochianen van de federatie in de kerk van Monster. Het koor Vivace zal onder leiding van Sebastiaan Philippa voor de viering al enkele Maria liederen ten gehore brengen. Maar ook tijdens de viering krijgt Maria alle aandacht. Na afloop van de viering gaan we in processie naar de Lourdesgrot. En als afsluiting krijgt u een kopje koffie aangeboden. Alle reden om op de dag van Maria Hemelvaart om 19.00 uur naar de kerk in Monster te komen.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.