Maria ten Hemelopneming en vakantie

Hier thuis heb ik een mooi boek over de H. Maria, dat heet Dienstmaagd des Heren. Het is geschreven door Adrienne von Speyr. Zij was een zwitserse arts, schrijfster, theologe en mystica.
In het gedeelte over de ten hemelopneming van Maria schrijft ze:
‘Zoals zij Jezus opnam in het menselijke, zo neemt Hij haar nu op in zijn eigen goddelijk en eeuwig leven. Beide handelingen zijn volledig, beide omvatten de hele mens, lichaam en ziel.’
Heeft u dit verband zo wel eens gezien? Als je het zo bij elkaar ziet staan, zie je de schoonheid er van. De dynamiek van het goddelijk werk.
Adrienne vervolgt: ‘De twee hoogtepunten versterken elkaar en geen richting is de definitieve: die van de aarde naar de hemel of die van de hemel naar de aarde.’
En dan over het ja-zeggen, het ja-woord. Daarover schrijft zij: ‘Want zoals de Moeder eens tot de Zoon en tot alles wat Hem aangaat, ja gezegd heeft, zo spreekt vandaag de Zoon zijn groot jawoord tot de Moeder.’
Het is één groot geheel.
Het dogma van Maria’s ten hemelopneming, op 1 november 1950 door paus Pius XII bekend gemaakt, benadrukt dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Met lichaam en ziel. Het gaat dus vooral om de volledigheid. Met heel haar wezen, met heel haar persoonlijkheid. Op 15 augustus vieren we dit hoogfeest.
Ik wil dit gedeelte afsluiten met het volgende gebed:
‘Vandaag komen op veel plaatsen in de wereld mensen naar Maria. Overal klinkt het verlangen naar vrede. Moge Maria’s mantel groot genoeg zijn om al die mensen te beschermen. Mogen wij naar haar voorbeeld onze eigen mantel spreiden voor wie hulp bij ons zoekt, opdat er vrede komt op aarde.’

Intussen is het vakantie. Misschien bent u al weer terug, momenteel op weg, of heeft u uw reis nog voor de boeg. Voor iedereen is het goed even te ontspannen. Om even de dagelijkse gang van zaken los te laten, er even uit te zijn. Dat kan misschien ook het dagelijks leven, waarin we veel moeten presteren, wat relativeren.
Het kan ook zijn dat u thuis blijft. Misschien gewoon omdat u dat fijn vindt, om wellicht wegens lichamelijke of financiële beperkingen. Maar wellicht bent u dan toch even vrij van de normale verplichtingen. Neem de tijd om te ontspannen, om iets te doen waar u echt plezier aan beleeft.

Mogen wij een goede en fijne zomer hebben. Waarin de H. Maria op de achtergrond met ons meeleeft. Zij ziet ons, zij kent ons, ze legt onze gebeden aan God voor.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.