Maria Tenhemelopneming

Telkens wanneer ik als kind onder bij de kerktoren “Maria ten Hemelopneming” in mijn geboortedorp stond, raakte ik onder de indruk van die enorme hoogte: maar liefst 27 meter. Wat moet dat een werk zijn geweest dacht ik dan. Steen voor steen op elkaar gelegd. Zo hadden de bouwers Maria een beetje op weg naar de hemel geholpen …… En vanaf die toren …… Ja …... dan moest Maria toch ook nog de hemel in zijn gehesen “ten Hemel opgenomen”. Dat was me te wonderlijk, dat ging echt boven mijn pet.

Menig kerkgebouw in onze federatie Sint Franciscus is groter en hoger. Indrukwekkend. Op grote afstand al zichtbaar, hoog verwijzend naar de grootse beloften en zegen die ons vanuit de hemel worden aangereikt. En binnen in die kerken afbeeldingen van heiligen, van mensen die vereerd worden. Mensen die iets van God zichtbaar maakten in hun leven. Maria neemt een bijzondere plaats in tussen de heiligen. Haar afbeeldingen vind je niet alleen in kerkgebouwen. Tot in de huiskamers, werkplaatsen en ziekenhuizen vinden we haar. Talrijk zijn de iconen en de beelden door haar geïnspireerd. En als geen ander - behoudens Jezus - wordt Maria toegefluisterd. Er wordt met haar gesproken.

Op 15 augustus viert de kerk: Maria ten Hemelopneming. Aanvankelijk 'Ontslaping' genoemd, en zo ook nu nog in de Oosterse kerk: 'Dormitio Mariae' (Latijn) en 'Koimesis Theotokou' (Grieks). De West-Europese kerk spreekt over “Tenhemelopneming”. In de H. Schrift is weinig over Maria te vinden. Niets over haar jeugd, niets over haar “pensioen”, niets over haar sterven. Zij is moeder van Jezus! Daar gaat het om.
In het boek Handelingen lezen we, dat ze zich voegde bij de leerlingen van Jezus. Zij bleef haar zoon trouw ook tot na Zijn dood. Maria’s luisterende aanwezigheid, haar volledig “ja” tegen het Woord van God en haar Magnificat, is o.a. uitdrukking van het geloof dat Maria met lichaam en ziel haar Zoon nabij is. Ook in haar dood, haar ontslapen. Waar wij van heiligen, van onze dierbare doden zeggen dat zij onderweg zijn, in hemelse nabijheid, zullen verrijzen, erkennen wij van Maria: dat de levensweg die zij gegaan is tot hemelse verheerlijking heeft geleid. Koningin des hemels zo wordt zij genoemd. In het zingen van het Magnificat steeg haar diepe geloof met vreugde op naar God. Zij plaatste zich tussen de armen en de nederigen, die zich aan God toevertrouwden en ruimte creëerden voor zijn grote daden in hun zwakheid.

De hemelopneming van Maria is niet een wegvoering naar een verre, hoge, onbereikbare wereld, hoger dan alle kerktorens reiken kunnen. Haar leven en tenhemelopneming sluit de hoop en belofte in dat dit ook aan ons mag gebeuren.

Pastor H. Smulders

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.