Met bezinning op weg naar Pasen

Op het moment van dit schrijven is dinsdag, de laatste dag van het carnaval. Nog even helemaal uit je dak gaan.

In Hillegom wordt er niet meer zo uitbundig carnaval gevierd maar in De Zilk, dorpje verderop des te meer. Er rijdt dan regelmatig een grote wagen, een soort praalwagen met uitgedoste mensen door onze straat en staat ons huis te trillen door het dreunen van de zeer harde muziek. Ze halen dan mensen op die mee gaan carnaval vieren in De Zilk. Morgen is het Aswoensdag, begin van de vasten tijd. Een tijd om ons te bezinnen. Even bij jezelf stil te staan. Een voorbereidingsperiode om ons voor te bereiden op het grootste kerkelijke feest van het jaar, Pasen. Velen hebben misschien dat gevoel bij het Kerstfeest. Toch is Pasen het hoogte punt van het kerkelijk jaar.

Bij elk feest wat je wil gaan vieren of dat nu een verjaardag is of een bruiloft, een feest moet je altijd goed voorbereiden om het te laten slagen. Zo ook het feest van Pasen. In de katholieke kerk doen we dat met de veertigdagen tijd. Pasen wordt gevierd de eerste volle maan na 21 maart. Dan reken je veertigdagen terug en komen we uit op Aswoensdag.

Nu leven we allemaal in een snelle tijd. Ik hoor het regelmatig om mij heen dat mensen tegen elkaar zeggen. Weer een week, weekend  of een maand voorbij. Voor je het weet is het weer voorjaar. Wanneer je met iemand af wil spreken komt de agenda erbij die vol staat met afspraken. Menig agenda staat te vol.

Hoe kunnen we ons dan goed voorbereiden op dat grote mooie feest van Pasen. Dan kom ik weer met mijn stokpaardje, we hebben ruimte in onszelf nodig om Pasen goed te kunnen vieren. Pasen is geen eenvoudig maar ik vind het een bijzonder mooi feest.

Vroeger werd er in de vastentijd echt gevast, er kwam minder vlees op tafel met Aswoensdag, de vrijdagen en de Goede Vrijdag. Je mocht niet snoepen. Als kind moest het snoep in het vastentrommeltje en daar mocht je zondags iets uit eten.

Nu kunnen we ons houden aan de vasten en onthoudingsdagen van Aswoensdag en Goede Vrijdag. De vastentijd is een mooie tijd om even stil te staan bij ons leven. In deze moderne tijd kunnen we ook modern ‘vasten’. Door er bewust voor te kiezen om bijvoorbeeld niet te roken als je rookt of minder televisie kijken of minder tijd achter de computer door te brengen. Sommigen mensen laten een wijntje of borreltje staan. Er zijn mensen die maken bewust tijd vrij voor anderen. Dan komen we dicht bij het leven van degene waar het in het feest van Pasen om gaat.

Jezus, de zoon van God, Hij is ons voor gegaan hoe we om kunnen gaan met ons leven. In de week voor Pasen de Goede Week herdenken wij Jezus zijn laatste dagen voor zijn dood.

Met Palmzondag gedenken wij zijn intocht in Jeruzalem, Witte Donderdag het laatste Avondmaal, Goede Vrijdag zijn lijden en sterven aan het kruis, Stille Zaterdag, de dag waarop het stil is in de kerk. Dan om middennacht, Paas morgen waarop Jezus we gedenken dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is gestorven en verrezen voor alle mensen.

Pasen is niet eenvoudig. Als we kijken hoe het praktisch verloopt zien we een jubelstemming bij zijn intocht. Het laatste avondmaal heeft geen echt feestelijk tintje, na de maaltijd wordt Jezus gevangen genomen en veroordeeld. Na zijn lijden aan het kruis en het sterven op Goede Vrijdag. Op Paas morgen is het graf leeg.

Pasen vind ik, zoals ik in het begin schreef een bijzonder mooi feest. Eerst wordt Jezus overal bejubeld, dan volgt een donkere tijd van zijn lijden en dood. Aan het eind van de donkere tijd is er licht, Zijn licht overstemd de duisternis, Hij leeft. Jezus is opgestaan uit de dood  en geeft ons ook het eeuwige leven. Zo wil God ons laten zien, wanneer er mooie tijden en donkere tijden zijn in ons leven zal er licht zijn aan de horizon en een eeuwig leven voor alle mensen.

Mogen wij ons door een goede voorbereiding op het Paasfeest dit feest in ons hart sluiten. Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een Zalig Pasen en fijne dagen toe.

Marjo Lommerse, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.