Met het hart van een vader

Op zondag 20 juni is het vaderdag. Een mooie gelegenheid om onze vaders, grootvaders en overgrootvaders in het zonnetje te zetten. Ik zal mijn vader ook zeker niet vergeten. Maar gelukkig zie ik hem elke zondag als ik naar Hillegom ga om eten voor hem te koken. Dat doe ik graag en het is altijd heel gezellig. Drie jaar is hij nu weduwnaar. Dan is het fijn als je niet alleen aan tafel zit.
Ter gelegenheid van Vaderdag zou ik aandacht willen vragen voor Jozef, de bijzondere vader van Jezus. Onze Heer heeft immers een Hemelse Vader, maar had ook een vader hier op aarde. Jozef die met passie zijn beroep als timmerman uitoefende. Altijd zorgzaam en beschermend klaar stond voor Maria en Jezus. Vaak onder moeilijke omstandigheden, zoals bij de geboorte in Bethlehem toen zij geen onderdak vonden. En kort daarna tijdens de vlucht naar Egypte vanwege het geweld van koning Herodes, om moeder en kind in veiligheid te brengen. Jozef was een man waarop zij altijd konden bouwen. Onze paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot Jozefjaar. Deze belangrijke persoon in het leven van Jezus staat namelijk altijd op de achtergrond. Terwijl wij veel van hem kunnen leren. Zeker ook midden in deze coronatijd, waarin wij moeten omzien naar elkaar. Met het hart van een vader, zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier evangeliën “de zoon van Jozef” wordt genoemd.
Wat is nu bijzonder aan deze man van 2000 jaar geleden?
Ik ben onder de indruk van de wijze waarop Jozef heeft gereageerd op de boodschap dat zijn verloofde zwanger was van een ander. En niet van zomaar een ander, neen, van een Ander met een hoofdletter, van niemand minder dan de Heilige Geest. Eerst overwoog hij om de relatie met haar te beëindigen.
Zo vreemd zou dat toch niet zijn? Maar toen droomde hij dat een engel hem kwam vertellen, dat dit allemaal gebeurd was om de Schriften te vervullen en dat hij niet bang moest zijn om haar man te worden. Hij liet Maria niet vallen.
Vervolgens nam hij, hoewel hij niet de vader van het kind was, de volle verantwoordelijkheid. Dat is toch belangeloze liefde! Jozef kan een inspirerend voorbeeld zijn voor onze tijd. Door zijn openheid om Gods bedoeling met zijn leven te ontdekken en zijn onvoorwaardelijke trouw. Heel in het bijzonder is hij een model voor velen die de opvoeding van een kind, dat niet hun biologisch kind is, op zich nemen. Jozef staat model voor mensen die een kind in hun leven opnemen door adoptie. Hij staat ook model voor de pleeggezinnen, de zorginstellingen en het onderwijs. Maar ook voor de vele samengestelde gezinnen van vandaag. Voor al die mensen die belangeloos zorgen voor het welzijn van het kind van een ander. Zou het voorbeeld van Jozef ons ook niet kunnen inspireren om ons hart te openen voor kinderen, die niet onze biologische kinderen zijn? Maar die onze zorg nodig hebben! Dichtbij huis en wereldwijd, verweesd geraakt, hunkeren naar een warm en veilig thuis, hongerlijden, kwetsbaar zijn, dakloos of op de vlucht?

Pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.