Nederland is God kwijt geraakt

Twee weken voor Pasen verscheen een rapport over het geloof in God in onze samenleving. Het kerkbezoek blijft namelijk dalen. 82% van de Nederlanders komt nooit of bijna nooit meer in de kerk. Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders gelooft niet in God en het christendom wordt steeds meer onbekend. De EO vatte de conclusies van dit onderzoek samen met: ‘Nederland is God kwijt geraakt.’
Bij ons, katholieken, is sprake van een dubbele secularisering. Secularisering is te begrijpen als ontkerkelijking. Het dubbele zit ten eerste in de afname van het aantal kerkleden en ten tweede in een afname van het geloof van de kerkleden. Nog maar 13% van de katholieken gelooft in het bestaan van een hemel en slechts 17% gelooft in een persoonlijke God. Hier zie je dat mensen een keuze maken voor onderdelen van hun geloof. Zo van, dat geloof ik nu wel en dat geloof ik niet meer. Enkele tientallen jaren geleden kon je mensen ook vragen stellen over hun geloof. Wat geloof je nu precies? Maar toen kon je een antwoord verwachten als: ‘als je wilt weten wat ik geloof, vraag je het maar aan de pastoor.’ De pastoor schreef voor wat wij, de parochianen, moesten geloven.
In de huidige tijd zijn mensen zich meer bewust van hun eigen keuzevrijheid. Ze luisteren naar de pasto(o)r en ze maken daarna hun keuze, dat kies ik wel of dat niet. Blijkbaar is het bestaan van de hemel geen populaire keuze, daar is veel twijfel over. Meer dan een halve eeuw geleden leerde ik nog uit de schoolcatechismus dat ik op aarde was om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden. Precies dat ene woord ligt dus tegenwoordig moeilijk om in te geloven: het hiernamaals.
Maar er staat wel: ‘gelukkig worden.’ Gelukkig worden en het geloof in God hoort dus juist wel bij elkaar, voor veel mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Misschien moeten wij God niet zo ver weg zoeken, maar Hem zoeken in de persoon van Jezus. Met Jezus kunnen wij op weg gaan, dat hebben wij op Goede Vrijdag en met Pasen mogen beleven. Met die menselijke Jezus kan je praten, kan je lachen en huilen, kan je alles delen wat op je hart ligt. Jezus wil jou niet kwijtraken, als je zelf maar niet van Hem wegloopt. Nederland is God kwijt geraakt, maar Jezus wil ons niet kwijtraken.
Laten wij op weg gaan naar het feest van de komst van de Heilige Geest, die hemelse kracht die Jezus aan een ieder van ons wilt geven.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

De enige stem met diepgang is de stilte.