Nieuw jaar, nieuwe kansen?

Na een inspirerende en zeer waardevolle sabbat is een van mijn eerste taken een pastoraal woord schrijven. In die sabbat mocht ik veel ervaren, waarover ik nog wel genoeg gelegenheden krijg om er iets over te vertellen. Maar terwijl ik deze woorden schrijf, zo rond Kerstmis en de wisseling van het jaar, komt bij mij gelijk een gedachte naar boven: vernieuwing. Want fris en geestelijk vernieuwd voel ik mij wel na deze periode en ik ben zeer dankbaar dat het mogelijk was.
Geestelijk vernieuwd wil ik duidelijk maken door het te beschrijven met de geboorte van een kind en wel een kleindochter. Begin juli beviel onze dochter van een prachtig meisje. Het eerste kleinkind, dat is een groot geschenk. Mijn vrouw en ik mogen enkele dagen per week de zorg voor haar op ons nemen, wat wij erg leuk vinden. We maken lol met haar, doen spelletjes, spelen in bad, kruipen over de grond, geven de fles of hapjes en we maken heel veel foto's. Door zo dicht bij een kind te staan en de zorg voor haar te hebben, voel je dat je verandert. Je gaat anders in de wereld staan en je kijkt ook anders tegen de toekomst aan. Je wordt met je neus op de vraag gedrukt: in welke wereld zal dit kind straks opgroeien en gaan werken?
Om het gedrag van het kind te begrijpen, moet je jezelf als het ware verplaatsen in het kind. Hoe ziet zij de wereld? Wat vindt zij leuk of juist niet? En zo wordt je blikrichting heel anders, jouw oude beeld wordt op zijn kop gezet. Dat voel ik als ik geestelijk vernieuwd probeer te omschrijven. Zo wil dat kind van Maria uit Bethlehem ook voor geestelijke vernieuwing zorgen. Want dat Kind wil dat wij anders naar de wereld kijken en wel door Zijn ogen. We kunnen ook zeggen: door Gods ogen. Ik weet zeker dat als u dat doet, u zich ook anders zal gaan voelen. Nu het Jaar van Barmhartigheid is gestart, mag ik dit woord zeker noemen. U zult barmhartiger worden als u door de ogen van het Kerstkind naar de wereld gaat kijken.
Wat is dat eigenlijk, barmhartig? Barmhartigheid is het ontfermen over mensen die het moeilijk hebben en in woord en daad ondersteuning aan die mensen geven. Want als je een baby in je armen hebt, voelen wij allemaal (als vanzelf) de drang om ons over het kleine schepsel te ontfermen. Diep in ons zit barmhartigheid en dat kleine Kerstkind brengt die barmhartigheid helemaal naar boven. Voor mij is dat geestelijke vernieuwing, die ik ons allemaal toewens naar 2016 toe. Dat wij zorg mogen hebben voor elkaar en voor onze prachtige wereld.
Mede namens mijn collega's wens ik u een Zalig Kerstmis toe en alle goeds in het nieuwe jaar.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.