November

November … slachtmaand, nevelmaand en jachtmaand. Een maand waarbij je het gevoel hebt van donkere, regenachtige dagen, misschien inderdaad soms met nevel. Een beeld van guur weer. Een sombere maand, misschien wat grijzig. Maar … aan de andere kant ook een maand van gezelligheid binnenshuis. Thuis op de bank met een deken over je benen. De gezelligheid en warmte, misschien wel samen met je huisgenoten.

November … ook de laatste maand van het kerkelijk jaar. In deze maand zijn er een aantal belangrijke vieringen. Allerheiligen, Allerzielen en Christus Koning.
Met Allerheiligen eren we allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Maar de meeste nadruk ligt toch ook wel bij hen die door de kerk officieel heilig zijn verklaard. Vroeger hadden we voor het hele kerkelijk jaar een heiligenkalender, een overzicht van wanneer welke heilige werd gevierd. Op een gegeven moment was die kalender overvol. In de jaren zestig van de vorige eeuw is deze vereenvoudigd. Dus in de loop van het jaar worden er zeker nog heiligen gevierd, maar de kalender is niet meer overvol. Met het hoogfeest van Allerheiligen vieren we in ieder geval allen die voor altijd in Gods huis mogen zijn.

Met Allerzielen staan we in het bijzonder stil bij hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We hebben hen nog maar kort geleden aan de Heer toevertrouwd. In de viering noemen we hun namen. Vaak worden daar ook kaarsen of lichtjes bij aangestoken. De gedachteniskruisjes die bij de uitvaart in de kerk zijn opgehangen, worden aan de nabestaanden meegegeven. Een teken van onze blijvende verbondenheid met onze dierbare overledenen.

Er komt een einde aan het kerkelijk jaar met het hoogfeest Christus, Koning van het heelal. Dat is nogal een titel! Dat is nogal uitpakken! Het jaar eindigt groots. Hij is koning over alles en iedereen. We zijn dankbaar voor alles wat Hij ons in het afgelopen jaar gegeven heeft, hoe Hij met ons meegetrokken is. Na dit grootse einde gaan we al snel over naar een heel klein nieuw begin. We denken alweer aan de stal waar Hij als baby’tje geboren zal worden. Maar … Hij is nog niet eens in beeld. We horen aankondigingen van de profeten Jesaja en Johannes de Doper. Weer een nieuw begin komt er aan …

En zo sluiten we dan dit kerkelijk jaar af. Ik wens u mooie vieringen. En straks weer een mooi nieuw begin.

pastor M. Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.