Oei, een boete …

Het zal u niet ontgaan zijn, onze protestantse geloofsgenoten hebben herdacht dat 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde. Luther was een monnik die bezorgd was over de gegroeide gebruiken in de kerk; er was toen slechts één kerk, de katholieke. Een van de verkeerd gebruikte en toegepaste gebruiken was de aflaat. Een aflaat is een kwijtschelding van de kerkelijke straf die je na een begane fout opgelegd krijgt. Deze aflaten werden verhandeld, met geld betaald, waardoor de mensen zelf niets met die straf deden. Dat was een doorn in het oog van Luther en zijn eerste stelling ging dan ook over persoonlijk boete doen. En wat is nu boete doen?
We doen eigenlijk nooit boete, we krijgen wel een boete als we bijvoorbeeld een grote verkeersovertreding maken. Dat is dan de straf en we betalen een geldsom om de straf te voldoen. Geld wordt dus nog steeds gebruikt als een soort van aflaat bij een straf. Maar de grote vraag is wat wij daarna in het verkeer doen? Maken wij later weer dezelfde grote verkeersovertreding of passen wij ons gedrag aan?
Luther heeft grote moeite met het niet aanpassen van ons gedrag. Want ons gedrag heeft juist wel aanpassing nodig. Dat is nu precies ‘boete doen.’  Luther was niet de eerste die dit vertelde, ook Franciscus van Assisi spoorde mensen aan tot een boetvaardig leven. Het is een leven waarin gewerkt wordt aan herstel van relaties, verbroken relaties proberen te helen, gemaakte fouten (en de gevolgen ervan) herstellen en uiteindelijk de relatie met God te herstellen.
De komende weken gaan we de donkere maanden in en komt het Kerstfeest dichterbij. Op dat feest bereiden wij ons voor in de Advent. Neem de tijd om na te denken over jouw eigen gedrag en de invloed ervan op anderen. Misschien kan een ruzie worden bijgelegd of kan een verwaterde of verbroken vriendschap nieuw leven worden ingeblazen. Veel mensen sturen geen kerstkaarten, maar misschien is een kaartje sturen een eerste stap op weg naar herstel. Natuurlijk mag er ook een ‘appje’ gestuurd worden of een berichtje op facebook worden gepost.
Een feest wordt mooier als meer mensen daaraan meedoen en het in vriendschap met elkaar wordt gevierd. En het wordt nog mooier als mensen in moeilijke levensomstandigheden ook aan dit feest kunnen meedoen. Juist om deze reden ondersteunen de parochies het werk van de zusters van de Goede Herder in Burkina Faso, waar omgekeken wordt naar vrouwen en meisjes in nood. Wilt u dan ook denken aan de Adventscollecte?
Mede namens mijn collega’s wens ik u een mooie Adventsperiode toe en ik hoop dat u tijd inruimt voor uzelf. Alle goeds,

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.