Op verhaal komen

Filosofen, historici en andere deskundigen delen de geschiedenis in in allerlei perioden. Zo zouden we nu leven in de postmoderne tijd. Wat is kenmerkend voor deze tijd? De deskundigen zeggen: de tijd van de grote verhalen is voorbij. Wat waren die grote verhalen dan? Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de Verlichting, de doorbraak van het verstand. Of aan het marxisme, gelijkheid van allen ten top. Of het kapitalisme. Dat heeft grote deuken opgelopen. Met een financiële en economische crisis. De grote stelsels zijn eigenlijk voorbij, zo luidt het.

Maar wat blijft er dan over? In ieder geval onze eigen verhalen. Die over onze eigen levens. Waar we dagelijks over vertellen. Als we de buurman tegenko-men, als we een vriendin bellen, als we met onze klachten en zorgen bij de dokter komen. We leven ons leven en geven daar eigenlijk constant een soort commentaar bij. We vertellen het aan anderen en doen zo aan zingeving. Door onze verhalen te delen geven we gebeurtenissen een plaats en beteke-nis.   

Natuurlijk bestaan onze verhalen niet op zichzelf. Ze hebben te maken met de verhalen van anderen, meestal nabije mensen. Maar ook het bredere verhaal, van maatschappij en wereld heeft er mee te maken. Al die grotere en kleinere verhalen die tot ons komen. De verhalen van christenen zijn verbonden met nog een verhaal, dat van God en mens. In de eerste plaats is dat een geleefd verhaal. Mensen, zoals Abra-ham, Mozes, Ruth, Maria, hebben het aan den lijve ervaren. Eerst waren hun ervaringen doorverteld, later zijn ze op schrift gesteld. De bijbel bestaat uit vele boeken en die boeken weer uit vele verhalen. Vertellingen over gebeurte-nissen.

Ons verhaal is verbonden met het verhaal van Jezus. Juist nu, in deze tijd, waarin de grote verhalen kennelijk verdwenen zijn, kunnen we weer aanhaken bij die wat kleinere bijbelverhalen. Welke komen u zo spontaan te binnen? Misschien die van de storm op het meer. Of van het huis op de rots, of de goede herder die voor al zijn schapen zorgt. En het kerstverhaal kennen we natuurlijk allemaal wel.

Hoe kunnen we ons eigen verhaal in dat van Jezus inpassen? Hoe kan Jezus’ verhaal ons inspireren? Waar kunnen wij op verhaal komen en waar kunnen wij ons verhaal kwijt? Deze vragen en onze antwoorden maken deel uit van ons eigen verhaal. De grote verhalen zijn er niet meer volgens de deskundigen. Maar … is het verhaal van God en Jezus niet zo’n groot verhaal? Dat toch nog overeind staat? Hopelijk kunnen we bij Jezus, bij God, op verhaal komen.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.