Op weg gaan of thuisblijven

Twee jaar lang konden wij moeilijk reizen vanwege de coronacrisis. Het alternatief was om de eigen omgeving beter te leren kennen.
Veel mensen heb ik horen zeggen: ‘Onze eigen streek en ons eigen land zijn ook zeer de moeite waard’ en ‘Je hoeft niet ver weg te gaan om iets moois te zien.’ Wij konden niet of moeilijk weg, dus de eigen tuin of het eigen balkon werden tot een bloeiend paradijs gemaakt. Hoewel het coronavirus toch weer steeds de kop op steekt, zijn de beperkingen in Nederland opgeheven. Hetzelfde geldt voor de meeste andere landen. Na twee jaar willen veel mensen graag een reis of vakantie maken. Ook kunnen er eindelijk weer bedevaarten worden georganiseerd. De hernieuwde reislust veroorzaakt topdrukte op de vliegvelden. Lange wachttijden, vluchten die gecanceld worden, het leidt tot veel stress en onbehagen. In deze onzekere tijd vanwege de oorlog in de Oekraïne, de snelle geldontwaarding en de extreme energieprijzen zijn er ook veel mensen die toch liever niet zo ver weg gaan. Opnieuw wordt ontdekt hoe mooi Nederland en het Westland is! Zo kent onze streek ook een ‘klein Lourdes,’ verscholen achter de katholieke kerk in Monster. Op 15 augustus is er om 19.00 uur een feestelijke viering ter gelegenheid van het Feest van Maria ten Hemelopneming. Daarna is er een processie naar de Lourdesgrot. Elk jaar opnieuw weer een blij en inspirerend gebeuren, waar wij ervaren: ‘Je hoeft niet zo ver te gaan om iets moois te beleven!’
Maria woonde met Jozef in Nazareth. Toch zijn zij in hun leven heel wat op reis geweest. Toen haar nicht Elisabeth in verwachting was, reisde Maria naar ‘Ein Karim’ bij Jeruzalem om te gaan helpen in de kraamtijd. Later ging zij met Jozef naar Bethlehem vanwege de volkstelling, waar Jezus geboren werd in de stal omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Kort daarna vluchtte het jonge gezin naar Egypte vanwege het geweld van koning Herodes. Toen het weer veilig was keerden zij naar Nazareth terug. Ook ging het Huisgezin van Nazareth op bedevaart naar Jeruzalem, waar zij Jezus kwijtraakten toen hij 12 jaar oud was.
Ja, Maria was honkvast, maar ook reislustig. Zo beleven wij allemaal op onze eigen manier deze zomer, in een andere omgeving of gewoon thuis.
Ik hoop dat het een tijd van rust en ontspanning, inspiratie en nieuwe energie, gezelligheid en ontmoeting mag worden. Een periode die ons innerlijk goed doet. Als mensen, zoals Maria, samen onderweg, met God in ons midden, elke dag opnieuw.

Namens het pastoraal team,
pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.