Op weg naar de geboorte van Jezus, advent 2015

Advent, een periode van bezinning en inkeer op weg naar de geboorte van Jezus met Kerst. Het is een tijd van afwachting van de komst van het kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd. De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. Dit jaar begint de Advent op zondag 29 november. Zoals u wellicht nog weet heb ik drie jaar in een klooster gewoond en de eucharistievieringen op zondag worden daar geopend met het Introïtus, dus in het Gregoriaans. Graag wil ik u dit uitleggen.

De vier zondagen van de Advent worden ook wel genoemd naar de beginwoorden van de introïtusgezangen van de missen op die dag: Voor de eerste zondag van de advent is dat Ad te levavi: Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen.

De tweede zondag Populus Sion: Volk van Sion, zie de Heer zal komen om de volkeren te redden, en de Heer zal zijn roem doen horen met zijn stemgeluid, tot vreugde van uw harten. Gij die koning zijt van Israël, luister: Gij die Jozef leidt als een schaap.           

Zondag Gaudete vieren we feest, want het is bijna zover: Verheugt u in de Heer te allen tijde: nogmaals zeg ik, verheugt u: moge uw bescheidenheid bekend zijn bij alle mensen: de Heer is nabij. Weest nergens bezorgd over: maar laat in elk gebed uw wensen bekend worden bij God. Gezegend hebt Gij, Heer, Uw land: afgewend de gevangenschap van Jacob.

Zondag 20 december, de vierde zondag van de advent vervolgen we met Rorate Caeli: Dauwt, hemelen, van boven neer; en mogen de wolken de Rechtvaardige over ons uitstorten: moge de aarde zich openstellen, en de Verlosser als zaad laten ontkiemen. De hemelen verhalen de roem van God: en de werken van zijn hand verkondigt het firmament.

Vanaf 17 december zingen we de zeven O-antifonen. In de gregoriaanse traditie vormen de beginletters van die zeven antifonen in omgekeerde volgorde de woorden ERO CRAS: ‘morgen zal ik er zijn’. Sapientia, Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex en Emmanuel. Zeven achtereenvolgende dagen voor Kerstmis omkransen deze antifonen in de avonddiensten de lofzang van Maria. Verwachtingsvol zingen wij in wisselende beelden als een verwijzing naar wat komen gaat: O Wijsheid, O Adonai, O Tronk van Jesse, O Davids Sleutel,  O Dageraad, O Koning, O Vorst Emmanuel. Wij komen deze O-antifonen ook tegen in een gezang uit de bundel Gezangen voor Liturgie, namelijk nummer 512; O kom, o kom Immanuel.

Ik wens u allen een goede voorbereiding toe op Kerst met bezinning en in afwachting op de komst van Jezus.

Els Geelen, pastoraal werkster

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.