Op weg naar Kerst

Zondag 2 december is het de eerste zondag van de Advent. Het nieuwe kerkelijk jaar (jaar C) begint dan. We gaan lezen uit het Evangelie van Lucas. Overigens is Lucas de enige evangelist die het kerstverhaal heeft geschreven. Wat is Advent? Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de geboorte van Jezus wordt herdacht en Zijn wederkomst wordt verwacht. De Advent is een periode van inkeer en gebed. We hebben verwachtingsvol toegeleefd naar het Kerstfeest, opdat Jezus, Emanuel God-met-ons, ook in ieders eigen leven geboren mag worden. De voorgangers dragen in de liturgie de kleur paars. Deze kleur staat voor bezinning, boete en inkeer.

Begin november hebben de werkgroepen kinderwoorddienst gekeken hoe zij dit jaar invulling kunnen geven aan de zondagen van de Advent. In de St. Joseph te Wateringen, St. Adrianus te Naaldwijk, O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk en H. Egbertus te Hoek van Holland zijn er kinderwoorddiensten. De kinderen gaan tijdens de viering luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en maken een knutselwerkje. Zij versieren o.a. een jampotje waarin een waxinelichtje kan branden of een versiersel om in de kerstboom te hangen. Op deze manier kijken zij uit naar Kerst.

Dit jaar zal voor mij Kerst wellicht anders zijn dan andere jaren. Van 14 t/m 21 november was de Westlandse Bedevaart naar het Heilige Land en hebben wij door de steden gelopen waar de evangelisten over schrijven. Wij hebben o.a. de weg afgelegd die Maria en Jozef zijn gegaan. Vanuit Nazareth gingen wij per bus naar Bethlehem. Heel anders dan meer dan 2000 jaar geleden. Toen reisden ze per ezel. Als ik niet helemaal meer weet vanwaar ze vertrokken (Nazareth of Betlehem) en naar welke stad ze moesten reizen voor de volkstelling, dan zing ik zacht het bekende kerstliedje: Maria die zouden naar Betlehem gaan. In de Catharinakerk van Betlehem vierden wij de eucharistie met alle 450 pelgrims uit Nederland. We lazen de lezingen uit de Kerstnacht en zongen de bekende kerstliederen.

Bij het schrijven van dit pastoraal woord is het nog november. De ervaringen opgedaan in het Heilige Land zal ik zeker nog vertellen in de vieringen waarin ik in december mag voorgaan. In die maand zijn er ook lessen op de basisscholen in regio west. Het lijkt mij heel mooi om vanuit de indrukken opgedaan in het Heilige Land de kinderen te vertellen over het Kerstverhaal. Waarom vieren wij Kerst? En wat vieren wij dan? We vieren de geboorte van een kind. Een kind dat voor ons is geboren om ons redding te brengen. Een kind waarvan wij al weten dat het voor ons zal lijden en sterven met Pasen.
In de kerk zijn er diverse gezinsvieringen maar ook de traditionele kerstnachtviering ontbreekt niet. De kerk zit dan voller dan op andere dagen. De muziek is na een periode van inkeer weer opgewekt en vrolijk.
Ik wens u allen, mede namens mijn collega’s, een goede voorbereiding toe op Kerst. Zalig Kerstfeest.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Wees niet bang, om bang te zijn.