Op weg naar Kerstmis

Een dag die alweer achter ons ligt, 22 november, was een belangrijke dag. Dat is niet zozeer omdat ik op dat moment 12 jaar geleden tot diaken ben gewijd, maar omdat het feest van Christus Koning is gevierd. Met dat feest wordt het kerkelijk jaar afgesloten en het weekend erna begint een nieuw kerkelijk jaar. Een nieuw begin, dat is Kerstmis, en daar mogen wij naartoe groeien.
De tijd naar Kerstmis toe noemen we de Advent. Deze naam komt van het Latijnse Adventus, wat komst betekent. Inmiddels hebben we de eerste zondag van de Advent al gevierd, op 29 november. Maar helaas mogen we maar met weinig mensen bij elkaar komen, vieren we het Sinterklaasfeest, Kerstmis en Oudjaar niet met de hele familie en zullen onze kerken met Kerstmis ook niet propvol zitten. Omdat er maar kleine groepen in de kerk mogen, hebben veel mensen niet meegemaakt dat de eerste kaars op de Adventskrans is aangestoken. Op welke manier kunt u dan de Advent beleven?
Allereerst kunt u thuis de Advent beleven door zelf elke zondag een nieuwe kaars op uw eigen Adventskrans aan te steken. U kunt ook elke dag even een Adventskaars laten branden (de bekende kaars met 24 streepjes), vanaf 1 december tot aan Kerstmis. Een andere manier om je geestelijk voor te bereiden is een retraite. Retraite is een Frans woord en het betekent ‘je ergens uit terugtrekken’. Vroeger ging je in een klooster op retraite, maar tegenwoordig kan je op veel manieren een retraite beleven. Maar de kern blijft hetzelfde: je stopt met jouw reis in de bewoonde wereld en je gaat op reis is jezelf. Bij een geestelijke retraite (zoals in een klooster) gaat de reis op zoek naar de betekenis van Jezus of God in jouw eigen leven.
De Adventstijd is dan ook een hele mooie tijd om op zoek te gaan naar de betekenis van de geboorte van Jezus voor jezelf. Vanuit de traditie zijn er al woorden aan gegeven: de komst van onze Verlosser, God die mens geworden is, Gods belofte, of het Licht dat in de wereld komt. Maar je kan ook op zoek gaan naar de persoonlijke betekenis van de geboorte van Jezus. Wat betekent Kerstmis voor u of voor jou?
Over deze vraag denken wij in onze Adventsvieringen na, maar u kunt ook persoonlijk op zoek gaan. En hierbij wordt hulp geboden. De Jezuïeten hebben hiervoor een retraite ontwikkeld, die gewoon thuis gevolgd kan worden. Hiervoor moet u zich aanmelden via de website: www.ignatiaansbidden.org
Als u zich inschrijft, krijgt u elke dag via een e-mail teksten en een handleiding om zelf na te denken over de betekenis van de komst van het Kerstkind. Kerstmis vieren we dit jaar echt anders, zo kunt u de nachtmis via de televisie volgen, maar toch vieren we opnieuw de geboorte van de Zoon van God. Ons thema van Kerstmis is dit jaar: ‘Wij komen anders tezamen’. En ik hoop, met mijn collega’s, dat wij allemaal samenkomen bij die Kerststal. We zullen dat allemaal op verschillende manieren doen, de een vanuit huis, de ander door de kerk te bezoeken, maar wij mogen ons met elkaar verbonden weten door dat Kind. Dat is de kracht van de geboorte van dat Kind, het verbindt ons, het voedt ons en het geeft hoop. Natuurlijk hopen wij op een eind van deze pandemie, maar onze hoop overstijgt dat. Wij hopen, in de dagelijkse vreugde en verdriet, op de komst van dat Kerstkind in ons hart.
Ook namens mijn collega’s wens ik u allemaal een mooie en inspirerende Advent en dat wij samen (dichtbij of op afstand) Kerstmis mogen vieren. Dan wensen wij elkaar een Zalig Kerstmis. In het lied ‘Stille nacht’ zingen we dat Davids Zoon miljoenen zaligen zal. Dat geldt ook voor u! Wij mogen gelukkig zijn omdat dat Kerstkind voor u en voor mij is geboren, hoop leeft in onze harten omdat wij dit feest vieren.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.