Op weg naar Kerstmis: Feest van Ontmoeting

Wij leven in een bewogen tijd. Wij hopen allemaal dat de coronapandemie eindelijk onder controle zal komen. Wat waren wij blij dat eind september allerlei beperkingen werden opgeheven! Maar helaas zijn wij nog niet uit de zorgen. Ook andere ontwikkelingen maken ons onzeker en bezorgd. Zoals de grote vluchtelingenstroom, de verharding in de samenleving, een oplopende inflatie, onbetaalbare woningen, de explosieve stijging van de energieprijzen en klimaatverandering. Waar gaat het naar toe? Als wij terugdenken aan Kerstmis vorig jaar, dan was het anders dan wij gewend waren. Geen volle nachtmissen, niet met de hele familie aan tafel. De kerken waren op Kerstavond dicht, maar op de WOS werd er een nachtmis uitgezonden. Thuis werd Kerst in kleine kring gevierd. Via de digitale weg waren er gelukkig toch ontmoetingen in families en vriendengroepen. Wij waren op deze manier weliswaar niet bij elkaar, maar toch met elkaar. Iedereen sprak de wens uit: Hopelijk is volgend jaar alles weer normaal. Het ziet er jammer genoeg niet naar uit. Wij leven letterlijk en figuurlijk in een donkere tijd.
In deze periode van het jaar worden de dagen korter en de nachten langer. De Advent als voorbereidingstijd begint dit jaar in het weekend van 27/28 november en duurt vier volle weken. In de kerk staat de adventskrans centraal. In de winter zijn de bomen kaal en zien er doods uit. Juist in deze tijd halen wij groen binnen. Met het groen van de spar maken wij een adventskrans, teken van hoop. De vier kaarsen symboliseren de vier zondagen. Elke zondag een nieuwe kaars. Zo groeit op weg naar Kerst het licht ……. Wij zien uit naar de komst van Jezus, hoop in de wereld van nu. In zijn leven is God onder ons komen wonen en deelt Hij uw/jouw leven in voor- en tegenspoed. In de Advent worden wij uitgenodigd een houding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te halen. Vier weken zijn ons gegeven om na te gaan of ons hart zacht genoeg is om als kribbe voor het Kerstkind te dienen. Om te onderzoeken of onze handen warm genoeg zijn om het Kind vast te houden.
Via de Adventsactie kunnen wij met onze gift denken aan moeder en kind in de Derde Wereld. Kerst is meer dan een feest van sfeer en gezelligheid. Wij beleven het Kerstfeest veel dieper als wij ons goed voorbereiden. De liturgische kleur voor de Advent is paars. Deze kleur symboliseert, inkeer, bezinning en ommekeer. Voor veel mensen is de decembermaand heel druk, er moet van alles gebeuren en geregeld worden. Juist om die reden is het goed om tijd en ruimte te scheppen om God en elkaar te ontmoeten. De vieringen in de kerk nemen ons bij de hand en vormen een goede weg om tot verdieping van ons persoonlijk leven te komen.
Aan het begin van een kalenderjaar maken wij vaak een goed voornemen. Het was sinds de uitbraak van corona niet eenvoudig naar de kerk te komen. Gelukkig mogen wij op 1½ meter afstand weer met meer mensen in de kerk veilig samen komen. Ook hebben een aantal parochies inmiddels een livestreamverbinding. Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Daarom zou het mooi zijn om het goede voornemen te maken de draad weer op te pakken en sámen op weg te gaan naar Kerst. De vieringen beogen jong en oud aan te spreken. In een aantal parochies worden er tijdens de viering ook kinderwoorddiensten georganiseerd. Ik wens u/jou namens het pastoraal team een inspirerende en zinvolle Adventstijd toe. Daarna een hoopvol Kerstfeest waarop wij samen het Kind van Bethlehem mogen ontmoeten. Op welke manier dan ook. Zalig Kerstmis en veel moed en vertrouwen voor 2022.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.