Opgewekt om te leven

Opgewekt om te leven

Pasen is het grootste feest van de kerk. 40 dagen zijn wij er naar op weg. In de Goede Week volgen wij Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Van de blijde intocht met groene takken in Jeruzalem op Palmzondag, naar de viering op het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag. Met Goede Vrijdag staan wij stil bij zijn lijden en sterven. Het is een vastendag van gebed, soberheid en solidariteit, verbonden met degenen die een zwaar kruis dragen in onze tijd. Ook is er in de Goede Week gelegenheid om ons met God en onze medemens te verzoenen  in de boeteviering of een persoonlijk biechtgesprek. Indrukwekkende en zinvolle momenten die bevrijdend werken en een nieuw begin maken van vrede. Zo kunnen wij opgewekt en opnieuw geboren het Paasfeest vieren.

Christus is opgestaan!
Opgewekt zingen wij blijde paasliederen in een met bloemen versierde kerk. Wij ontsteken de paaskaars en geven het licht aan elkaar door. Christus verdrijft alle duisternis! Wij hernieuwen onze doopbelofte en worden gezegend met het nieuwe gewijde doopwater. Zo mogen wij ervaren dat God ons elke keer opnieuw opwekt om te leven.

Christus is verrezen! Alleluia!
Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een ver verleden.
Niet in koude stenen.
Niet in dode letters.

Hij is opgewekt!
Voor altijd is Hij in ons midden.
Geen winter zonder lentezon,
geen nacht zonder dageraad.
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen is te groot om weg te rollen
wanhoop heeft niet het laatste woord.

Hij leeft!
Overal waar mensen geven om elkaar.
Met heel hun hart kiezen voor liefde en vriendschap.
Waar moedige vrouwen en mannen opstaan tegen duisternis en verderf.  
Openstaan voor schoonheid, goedheid en waarheid.
Waar mensen elkaar op de been helpen.
Dáár wekt God ons op om te leven.

Mede namens het pastoraal team wens ik u/jou van harte een Goede Week en een Zalig Paasfeest toe.
pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.