Paastijd - Eerste Heilige Communie - op weg naar Pinksteren

Pasen ligt weer achter ons. In diverse parochies waren Passions waarin de laatste week van Jezus centraal staat. In alle kerken is weer met zorg aandacht besteed aan alle vieringen in de Goede Week en Pasen. Koren hebben weken gerepeteerd om er mooie vieringen van te maken. Kerken waren na een periode van bijna geen bloemversiering, weer uitbundig versierd.

We zitten nu in de Paastijd, de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een tijd ook waarin kinderen op school of in de parochie zich voorbereiden op het Eerste Heilige Communie, geholpen door hun juffen en meesters of leden van de werkgroepen. De bezetting van de werkgroepen komt steeds meer onder druk te staan. Telkens vallen er vrijwilligers af en nieuwe mensen, om de kinderen voor te bereiden op het communiefeest, zijn moeilijk te vinden. Natuurlijk hebben wij pastores ook een aandeel in de voorbereidingen. Zelf heb ik diverse ouderavonden mogen leiden. Je merkt dan gelijk dat ook bij de ouders niet alles meer duidelijk is, dat ook zij veel zijn vergeten van wat zij ooit geleerd hebben, bijv. de zeven werken van barmhartigheid. Kent u ze nog …… De dorstigen te drinken geven, de hongerigen te eten geven, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de gevangen bezoeken, de vreemden opnemen en de doden begraven. Zes ervan staan in Mattheus 25. De zevende staat in het boek Tobit.

Tijdens de eerste keer dat de communicanten deel mogen nemen aan maaltijd van de Heer, herinneren wij wat wij op Witte Donderdag hebben gevierd. De instelling van de eucharistie. Belangrijk dat we dit blijven herdenken. Zelf ga ik in de weekenden dat ik liturgisch geen verplichtingen heb, naar de eucharistieviering. Daar kan ik zelf weer deelnemen aan de maaltijd van de Heer.

Na de vieringen van de Eerste Heilige Communie vieren we de hemelvaart van Jezus. Dat is 40 dagen na Pasen. De dagen erna tellen we af naar Pinksteren. Dit jaar in het kader van het Jaar van Gebed zullen wij in onze parochiefederatie een Pinksternoveen houden. De vieringen staan o.l.v. parochianen en zijn steeds in een ander kerkgebouw. U bent van harte uitgenodigd om elke dag mee te bidden. Elders in dit parochieblad vind u meer informatie hierover.

Ik wens alle communicanten een mooie Eerste Heilige Communie viering toe waarbij zij voor het eerst worden uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. En dat zij daarna nog vaak de communie mogen ontvangen. Misschien worden zij ook wel vrijwilliger in hun parochie. Gaan zij zingen in het kinderkoor of helpen zij de pastor als misdienaar tijdens de viering. Zij zijn van harte welkom.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.