Pasen

Kent u deze mop? Oma vroeg aan Jantje: “Ga je mee, zondag, naar de kerk, naar de Mis van Pasen?“ “Hè nee,” zei Jantje, “ik heb geen zin, ik wil veel leukere dingen doen.” “Maar,” zei oma, “het is dan feest hoor!” “Wat voor feest dan?” vroeg Jantje. “We vieren dan, dat Jezus is opgestaan!” “Nou,” zei Jantje, “dat vind ik niks bijzonders hoor, dat doe ik elke dag!”
Leuke grap hè? Maar het brengt ons wel bij de vraag: waar gaat Pasen eigenlijk over?
U kent misschien wel het kerklied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Ook hier weer het opstaan. In de tekst wordt duidelijk waar het over gaat. Er staat: ‘De morgen van de eerste dag, zijt Gij verrezen uit uw graf.’ Opstaan uit het graf. Het gaat dus over opstaan uit de dood. Dat is en blijft ten diepste een raadsel. Velen zullen zeggen: hoe kan dat nou? Dat is toch onmogelijk? Voor sommigen is het een sprookje, voor anderen een aanstoot.
Voor ons blijft het misschien ook een mysterie. Maar de uitdaging is, om de sprong in geloof te wagen. Voor honderd procent bewijzen kan je het niet. Het is een uitnodiging om ons over te geven in geloof. En dat is niet altijd gemakkelijk.
Pasen … opstaan uit de dood. Sinds Jezus uit de dood is opgestaan, is de dood geen definitief einde meer. Nee, het is een doorgang naar een ander leven. Hij heeft de deur voor ons geopend. De weg naar het eeuwig leven is door Hem geopend. We mogen geloven in een leven na de dood.
Pasen … opstaan uit de dood. We mogen het ook toepassen op ons dagelijks leven. Allemaal zitten we wel eens in een doodlopende situatie. Dat we het even allemaal niet meer weten. We kunnen vastzitten in conflicten, in zeer moeizame familierelaties, in problemen, in schulden, of wellicht in een verslaving. Zou er ook daar een doorgang zijn? Een uitweg uit de problemen? Misschien ervaren wij die, ook als gelovigen, niet altijd. Misschien denken we wel eens: ‘Waar blijft God?’ Maar toch … hier ligt ook weer een uitdaging: toch op Hem te vertrouwen. We weten niet hoe en wanneer de Heer dingen oplost. Maar we vertrouwen er op dat Hij meegaat op onze levensweg. Dat Hij ons en onze situatie kent. Dat Hij bij ons blijft, ook al hebben wij het moeilijk. Hij is de Weg. Hij gaat met ons mee, in onze levens. Blijven vasthouden aan Hem, dat is het belangrijkste. Dat is leven vanuit Pasen voor alledag. Een zalig paasfeest gewenst!

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.