Pasen, een nieuw begin

Terwijl ik in de Goede Week in de parochiefederatie onderweg was van viering naar viering stelde ik me hier al de Paasmorgen voor. “Het zal in alle vroegte zijn….als toen”. Voor velen van u was het die dagen even de ogen uitwrijven. Een nieuw gezicht als pastor tussen duin en tuin. En er was nauwelijks tijd kennis te maken. Zo ben ik begin april begonnen midden tussen de mooiste paastuinen in het Westland. Dat had ik me jaren geleden niet kunnen voorstellen. Hier als pastor te mogen werken!

Geboren en opgegroeid in De Steeg, een dorp aan de IJssel en Veluwezoom. Bos en uiterwaarden rondom waar jaargetijden worden gevierd, wordt gewerkt, getrouwd en begraven. Met school, kerk en buurthuis als plaatsen van ontmoeting. Na mijn rechtenstudie aan de Radboud-universiteit in Nijmegen begon ik als jurist bij het Centraal Missie Commissariaat in Den Haag en leerde via Cebemo (tegenwoordig Cordaid) de wijde wereld, de kerk en vooral de wereldkerk kennen. Een werkkring midden tussen missionarissen, derdewereld beweging, politiek en maatschappelijk engagement. Daar leerde ik ook mijn vrouw kennen en met drie zonen vormden wij een heerlijk jong gezin. Tijdens projectreizen overzee werd ik geregeld als pastor aangesproken en bevraagd! “Als je het maar laat” schertste de familie. Enkele jaren na het overlijden van mijn vrouw (1995) ben ik als zzp-er gaan werken om meer thuis te kunnen zijn voor de kinderen. Zij reageerden nogal verschillend toen ik hen vertelde theologie te gaan studeren en me in Vronesteyn aan te melden voor de priesteropleiding.

Als zelfstandig consultant verdiende ik in die tijd de kost. Korte nachten, lange dagen. Als weduwnaar en huisvader stond ik bovendien vaak met twee linker handen; maar de zonen zijn, ieder op eigen wijze, mild. Dan in september 2003 opnieuw de collegebanken in en o.a. sacramententheologie aan het Ariensconvict in Utrecht en pastorale stage in Moerwijk. In 2008 ben ik door Mgr. van Luyn priester gewijd. Mijn kinderen hebben me samen gekleed. Direct daarop ben ik als pastor benoemd in een gefuseerde parochie te Loosduinen / Den Haag-zuid waar ik twee pastoors mocht opvolgen. Een vitale geloofsgemeenschap van vooral tuinders en ambtenaren met een grote betrokkenheid in liturgie, diaconie en catechese. De kerken in Den Haag-zuid werden in 2012 geclusterd in het kader van Samenwerking Geboden II tot de nieuwe parochie De Vier Evangelisten. Geen makkelijk proces, maar met fijne pastores, bestuurders en enthousiaste parochianen als een stukje Gods volk hoopvol onderweg naar Beloofd Land.

Een deel van de tijd breng ik nu door in de abdij om me te oriënteren op monastiek leven. Van januari tot en met maart dit jaar mocht ik mijn sabbatical in de abdij van Berne te Heeswijk houden. Daar zal ik me ook de komende tijd in het “vita mixta” verder verdiepen.

Vanuit het pastores team van de federatie hoop ik hier samen met mijn collega’s dienstbaar te zijn in de geloofsgemeenschappen van Sint Franciscus. Het zal wel even duren voor ik een ieder van u persoonlijk heb leren kennen. Daar kijk ik echt naar uit. Trek me gerust aan mijn jasje of kazuifel als het nodig is.

pastor Hans Smulders

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.