Pinksteren

Zondag 24 mei is het Pinksteren. We zijn dan 50 dagen na de Verrijzenis van Jezus Christus, na Pasen. Wat vieren we met Pinksteren? Pinksteren komt van het Griekse woord “pentekostos” wat vijftigste betekend. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na de dood en verrijzenis van Jezus hadden de leerlingen nog veertig dagen lang de steun van de aanwezigheid van Jezus gehad waarbij Hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat Hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dagen van Pasen werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Hij had hen beloofd dat de Heilige Geest hen zou treffen en die Geest zou hen geestelijk verder leiden om hen kracht te geven om te getuigen van het evangelie van Jezus. Dit gebeurt op Pinksteren.

Wat kunnen wij ons voorstellen bij Heilige Geest? Gesteltenis, sfeer, omstandigheden, geest, lucht waarin je leeft… Het heeft te maken met hoe je omgaat met elkaar. Niet elkaar alleen verwarmend, maar elkaar in vuur en vlam zettend, uitdagend dingen te doen die je tevoren nooit had verwacht of bedacht. Nieuwe energie, nieuwe trouw waarmee je weer verder kunt, veel verder dan je ooit gedroomd had. Angst en weerstand smelten weg ten gunste van openheid; er breekt een kracht in je naar buiten die je nooit voor mogelijk had gehouden. Wie zich aan de Geest gewonnen geeft, die is voortaan verloren.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt het Pinksternoveen gebeden. Dit is een gebed dat 9 dagen lang elke dag wordt gebeden. We bidden dan om een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven.

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.

Ik wens toe dat de Geest van God u mag inspireren tot juiste woorden, tot creatief handelen. Dat de Geest van God u inspireert tot waarachtig spreken, tot werkelijke daden vandaag en alle dagen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u Gezegend Pinksteren.

Els Geelen, pastoraal werkster

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Wees niet bang, om bang te zijn.