Pinksteren: het Feest van de Geest

Een van de meest modieuze uitdrukkingen is ongetwijfeld het woord ‘spiritualiteit’.
Eigenlijk al een heel oud woord dat tegenwoordig te pas en soms ook te onpas wordt  gebruikt. Volgens onderzoekers van trends en veranderingen in de samenleving zijn mensen op zoek naar spiritualiteit. Ondanks de ontkerkelijking is er behoefte aan zingeving, rust en inspiratie. Juist te midden van het drukke en jachtige moderne leven is menigeen op zoek naar geestkracht,  momenten, plaatsen , boeken en ontmoetingen die ‘energie’ geven, zodat de ‘geestelijke accu’ opgeladen kan worden. Zonder bezieling raakt een mens namelijk innerlijk leeg, brandt iemand langzaam maar zeker op. Een probleem waar velen tegenwoordig mee worstelen. Wij hebben als mens immers niet alleen een lichaam dat gevoed en verzorgd moet worden maar ook een geest, een ziel, die onderhoud vraagt. Vroeger werd voor pastoraal werk ook wel het woord  ‘zielzorg’ gebruikt. Deze term klinkt ons nu wat ouderwets in de oren. Maar eigenlijk is het een hele mooie uitdrukking; zorg  hebben voor de ziel, voor de ‘binnenkant’ van de mens. Het Pinksterfeest is het feest waarop christenen op een bijzondere wijze vieren wat hen  ten diepste beweegt en bezielt: Gods scheppende en levenwekkende Geest. De Geest waar Jezus vol van was! De naam van het Pinksterfeest is afgeleid van het Griekse ‘Pentakosta’, het telwoord ‘50’. Op de veertigste dag na Pasen is Jezus teruggekeerd naar zijn hemelse Vader. Dat vierden wij op Hemelvaartdag. De leerlingen hadden van Jezus de opdracht gekregen om zijn levenswerk voort te zetten. Uit eigen kracht lukt hen dat niet. Op de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden zij om de Geestkracht van Jezus. In de kracht van het eensgezind samen bidden, voltrekt zich op de Vijftigste Paasdag  een grote innerlijke verandering. De Heilige Geest komt als een storm over hen. Passiviteit  maakt plaats voor actie en beweging. De Geest zet hen in vuur en vlam,verwarmt hun hart, schenkt hun blijdschap en vertrouwen. Ja, door de Geest worden zij andere mensen met een nieuwe visie. Zij trekken er op uit en verkondigen het koninkrijk Gods in woord en daad. Zo is  Pinksteren het geboortefeest van de kerk, de doorbraak van de beweging van Jezus over de hele aarde. Daarom is Pinksteren ook het feest van de Missie. Op deze dag wordt  elk jaar opnieuw onze steun gevraagd voor onze missionarissen in de Derde Wereld. Pinksteren, dat vier je sámen in verbondenheid met christenen over de hele wereld, uit alle volken, rassen en talen. Wij delen het geloof dat Jezus Christus leeft in onze wereldwijde kerkgemeenschap. Als wij samen komen in zijn Naam,  kan Hij ons blijven bezielen met zijn Goede Geest.
Mede namens mijn collega’s van het pastoraal team wens ik U allen een mooi en zinvol Pinksterfeest toe.                                                             

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.