Plechtige Communie

In de weken tussen Pasen en Pinksteren is het in veel parochies in het Westland groot feest, want een aantal kinderen mag voor de eerste keer aanzitten aan de tafel van de Heer: ze ontvangen de Eerste Heilige Communie. Van de viering waarin ik voor het eerst de communie kreeg is maar één foto. Daarop sta ik in mijn nette kleren tussen een hele rij even jonge kinderen. Zo zijn nu de kinderen ook prachtig aangekleed, want het is feest. En iedereen viert mee, allereerst de gezinsleden en familie, maar ook de mensen in de kerk vieren mee. Want de kinderen beleven een persoonlijke ontmoeting met Jezus, in het ontvangen van het Brood uit zijn handen.

De laatste weken krijg ik veel fotomateriaal over het Rijke Roomse Leven. Ook krijg ik een film over deze tijd toegestuurd. Er zitten ook foto’s bij van een kind dat de ‘Plechtige Communie’ doet. Het kind uit die tijd is inmiddels een oudere parochiaan. Op mijn vraag wat die plechtige communie is, was het antwoord niet meer dan het ophalen van de schouders en dat je dit kreeg in de laatste klas van de Lagere School. Maar wat is dat nu precies?

De plechtige communie is in feite de hernieuwing van de doopbeloften. Je bent net na jouw geboorte gedoopt en de peter en meter spreken, voor de dopeling, deze doopbeloften uit. Nu mag het kind zelf de werken van duivel afzweren en het geloof aanvaarden. Het heet plechtige communie omdat voor 1953 kinderen pas op hun 12e toegelaten werden tot de H. Communie. Dan had je de ‘jaren van verstand’ bereikt. Voor 1953 was het ook de gewoonte om nuchter de communie te ontvangen. Paus Pius XII heeft in dat jaar de regels hieromtrent aangepast.

Tijdens de vieringen op Pasen werden de doopbeloften ook hernieuwd. En daarna werden wij met water besprenkeld zodat wij aan ons doopsel worden herinnerd. Dat levert weer hilariteit op, de plechtigheid is dan wel even weg. Maar toch is het hernieuwen van onze doopbeloften een plechtig gebeuren, dan in de zin van ‘officieel’. Het is goed om na te denken wat wij beloven. En willen wij werk maken van wat wij beloven? Bijvoorbeeld: Beloof je te leven als kinderen van het Licht, in vrede, goedheid en trouw? Misschien kunnen wij de kinderen die binnenkort de eerste H. Communie doen hierin een voorbeeld zijn: door de leven als een kind van het Licht, het Licht dat met Pasen weer voor én in ons in gaan schijnen. Elke keer opnieuw mogen wij dit Licht doorgeven, door te werken aan vrede en goed te zijn voor onze naasten. Ook de communicanten mogen dat Licht ontvangen en wij wensen hen een mooie viering en een leuke feestdag. Zalige communie.

diaken R. Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.