Praktische hulp in moeilijke tijden

Zoals een aantal van u wel weet, is het aan mijn thuisfront het laatste jaar heftig geweest. In april 2018 werd mijn moeder opgenomen op een gesloten afdeling, wegens dementie. Gelukkig was het nog niet heel erg met haar. Je kon nog een min of meer gewoon gesprek voeren en ze herkende je zeker nog. Mijn vader bleef achter in de serviceflat. Hij viel heel vaak. Dus beiden vroegen nogal wat van mijn aandacht. Het is allemaal best heftig. In die periode heb ik iets gehad aan een boek en aan een inloophuis. Het boek is: ‘De heldere eenvoud van dementie’. Schrijver: Huub Buijssen. Het beschrijft heel goed welke soorten dementie er zijn, hoe de demente persoon het zelf beleeft, waarom de dementerende zich op een bepaalde manier uit en hoe je het beste met hem of haar kan omgaan. Hoe je het beste kan reageren, wat je beter wel en niet kunt doen. Heel praktische adviezen dus.
Daarnaast ging ik graag naar het Inloophuis Mantelzorg. Het bevindt zich in hetzelfde pand als Inloophuis Carma (Dijkweg 21, Naaldwijk), maar dit pand is op alle woensdagochtenden en één woensdagavond per maand, het Inloophuis Mantelzorg. Zie evt. de website  www.mantelzorginloopwestland.nl. Het allerbelangrijkste is, dat je daar goed je verhaal kwijt kan. Men luistert goed en leeft echt mee. De medewerkers hebben ervaring in de verpleging/verzorging, maatschappelijk werk, terminale zorg e.d.. Men is bescheiden met het geven van adviezen. Maar als je daarom vraagt, zal men ze best geven.
In maart 2019 is dan mijn moeder overleden en in juni mijn vader. Er zijn vele boeken over rouw en rouwverwerking. Dit boek vond ik prettig: ‘Troost’, met als ondertitel: ‘Als je iemand mist’. De schrijfster is Hella van der Wijst, bekend van de tv. Het boek helpt je in je eigen rouw. Maar het helpt ook de anderen, die er om heen staan. Ook hier weer: wat kan je beter wel zeggen en wat niet? Wat kan je beter wel doen en wat niet?
In de parochies is er veel ziekte en rouw. Ook in uw eigen familie- en vriendenkring zult u, vroeg of laat, er mee te maken krijgen. Misschien kunnen mijn ervaringen en mijn hulpbronnen van de afgelopen tijd u er mee helpen. We kunnen elkaar helpen. Door oprechte aandacht. Door welwillendheid. Door er bij stil te staan: hoe kan ik er het beste voor de ander zijn, terwijl ikzelf niet over mijn grenzen ga? We vertrouwen er op, dat de Heer ons daarbij vasthoudt en op de goede wegen leidt.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.