In quarantaine, maar toch Pasen vieren

De term quarantaine komt uit het Italiaans. Tijdens de pestepidemie in de 14e eeuw moesten aanmerende schepen 40 dagen in afzondering blijven liggen, zodat duidelijk werd dat de bemanning niet ziek was. Nu wordt het in de medische wereld nog steeds gebruikt om mensen in afzondering te plaatsen, zodat zij anderen niet besmetten. Ook vandaag leven wij voor een groot deel in afzondering, ook om zelf niet besmet te worden. Waarom het 40 dagen was, weet ik niet, maar ik weet wel dat Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef en dat wij ons in 40 dagen voorbereiden op het Paasfeest. Dat doen we door ons meer bewust te zijn van ons leven, wat belangrijk is en wat er minder toe doet. Juist door deze crisis wordt duidelijk dat wij graag met anderen samen zijn, dat wij omkijken naar elkaar, dat we ons over de ander ontfermen. Ontferming … dat mogen wij ervaren met Pasen, in de Goede Week, en dat gaan we vieren. In onze kerk vieren we dit met onze eigen pastores en thuis kunnen de mensen meevieren via kerkomroep. Wilt u meevieren? Ga naar op onze website en klik op het blokje kerkomroep en klik dan op de kerk van die dag. U komt automatisch bij de juiste uitzending, klik dan op ‘luisteren’. Alle goeds.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Wees niet bang, om bang te zijn.