Ruimte maken voor .....

De dag voor Aswoensdag woonde ik de parochiebestuursvergadering van Honselersdijk bij. Door een drukke dag kwam ik wat later. De bestuursleden vertelden mij dat er voor mij een cadeau was gebracht. Ik was totaal verbaasd, want het was een hele grote doos. Het was gebracht door een vertegenwoordiger van het Sinterklaascomité in Honselersdijk. Wat is het geval? Als pastor heb je dagen dat je vanaf ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in het Westland aan het werk bent. En dan wil je wel een keer warm eten. In de Sinterklaastijd stond ik zo in de pastorie van Honselersdijk (waar mijn werkkamer is) met mijn eigen koekenpan een prakkie op te warmen. De aanwezige Sinterklaas met bijbehorende Pieten vonden dit wel erg behelpen (en ik ook). Ze merkten op dat een magnetron wel erg handig zou zijn. Dat beaamde ik. En nu stond daar die grote doos met …. een magnetron voor in de keuken van de pastorie. Nou, daar ben ik heel blij mee!! Bedankt, Sint, voor deze vernieuwing in de keuken. Nu nog ruimte in de keuken maken voor deze magnetron.

Diezelfde dag ben ik ’s ochtends geïnterviewd door de WOS over het terugtreden van de paus. Ook daar was heel veel verbazing over, een paus die ruimte maakt voor zijn opvolger. Half maart zal het conclaaf beginnen met als resultaat de keuze van een nieuwe paus. Ook dit betekent een vernieuwing en wel van het leiderschap en het internationale gezicht van de katholieke kerk. Er zal veel media-aandacht voor zijn, waardoor de aandacht van deze Veertigdagentijd een beetje op de achtergrond komt. Deze tijd, ook wel de Vastentijd genoemd,  is voor ons een voorbereiding op het lijden en de verrijzenis van Jezus. Het is een bezinningstijd voor ons zelf om later dat grote cadeau te ontvangen: de verrezen Christus. Het is een onthoudingsperiode, zodat er in onszelf ruimte komt om dat cadeau te ontvangen. Wat betekent deze verrijzenis voor u en voor jou?

Pasen betekent een vernieuwing van ons geloof. En dit jaar zal de kerk ook worden vernieuwd. De paus is hier op aarde de opvolger van Petrus én de plaatsvervanger van Christus. En omdat de paus zijn ambt neerlegt breekt er ook in de leiding van de kerk een onthoudingsperiode aan: er wordt ruimte gemaakt, er komt een periode zonder de plaatsvervanger van Christus.  De kerk gaat zich voorbereiden op de komst van die nieuwe paus. En we hopen en bidden dat wij voor het grote Paasfeest een nieuwe paus mogen verwelkomen. Dan staat er dus een nieuwe plaatsvervanger van Christus op. Dan zal er een vernieuwing zijn.

We mogen deze nieuwe paus veel kracht en geloof toewensen. Dat hij de juiste woorden mag vinden om ons, gelovigen, op een positieve manier in ons hart te raken en dat hij op een inspirerende manier leiding mag geven aan de vernieuwing van ons geloof. We maken in de kerk ruimte voor de nieuwe paus, zoals wij in onszelf ruimte maken voor de komst van de verrezen Heer. Mede namens mijn collega’s hoop ik dat u en jij veel ruimte kunnen vinden voor Pasen, voor de vernieuwing van ons geloof, voor de komst van de verrezen Heer. 
diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.