Is ‘samen’ een moeilijk woord geworden?

In de maand januari kijken wij vooruit naar het nieuwe jaar. Wat gaat dit jaar ons brengen? In het vorige jaar was de Brexit vaak in het nieuws en dat zal dit jaar ook wel zo zijn. Maar de manier waarop de Brexit wordt uitgevoerd, dat is nog onduidelijk. In ieder geval wordt de samenwerking met de EU afgebouwd. En zal Trump op ‘handelsoorlogspad’ blijven? Als dat zo is, zullen de handelsbeurzen de gevolgen wel voelen. Ze zijn het vorige jaar in mineur afgesloten.
Het lijkt er op dat samenwerken tussen landen steeds moeilijker wordt. En dan komen er steeds meer proteststemmen van kleine groepen ontevreden mensen. Ze trekken dan een geel hesje aan en veroorzaken soms veel overlast. Zelf heb ik nog nooit iemand ontmoet die zo ontevreden is over zijn of haar levenssituatie, maar ze zijn er blijkbaar wel. Is ‘samen’ een moeilijk woord geworden?
In vrijwel al onze parochies is er in de maand januari aandacht voor de Kerkbalans. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Vrijwilligers gaan, in weer en wind, bij parochianen langs met een verzoek voor een donatie voor hun kerk. Zonder deze bijdragen kan de kerk niet bestaan. Misschien denkt u nu direct aan een bijdrage voor het onderhoud van het kerkgebouw, maar ‘kerk zijn’ is meer dan dat. Er zijn diverse activiteiten, er wordt catechese gegeven, kinderen worden op de sacramenten voorbereid, er wordt omgezien naar mensen in nood en soms wordt een kleine financiële hulp geboden. Kerk is de groep mensen die samenkomt rond Gods woord en probeert dit woord in de samenleving te laten klinken, gestalte te geven. En het is fijn als mensen aan dit ‘samen’ zijn financieel willen bijdragen.
Nu zijn wij, als katholieken, niet als enige kerk. We hebben ook protestantse geloofsgenoten, ook met hen zijn we ‘samen’ kerk. Dominees en pastores hebben geregeld overleg en er zijn gezamenlijke activiteiten. Ook al lijkt samenwerken tussen landen steeds moeilijker te zijn en zijn mensen steeds meer gericht op hun eigenbelang, samenwerken tussen de kerken wordt als noodzakelijk gezien. Deze samenwerking zien wij terug in de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’. Veel van onze parochies kennen in deze week (van 20 tot en met 27 januari) een gezamenlijke viering op zondag. Ook zijn er andere vormen van samenwerken te vinden in onze parochies, zoals een gespreksavond over eucharistie en avondmaal, of gezamenlijke vespervieringen. En deze samenwerking zien we ook verder door het jaar, zoals we in de zomer veel gezamenlijke openluchtdiensten mogen beleven. Veel mensen ervaren dit als positief.
Uiteindelijk gaat het niet om echt ‘samen kerk’ te zijn, er blijven onderlinge verschillen. Het gaat er juist om dat we samen christen zijn. Wij kunnen elkaar, katholiek of protestant, blijven inspireren in ons geloof, wij kunnen van elkaar leren en samenwerken door activiteiten en vieringen. Deze samenwerking geeft ons energie, maar het is ook een voorbeeld voor de samenleving. ‘Samen’ is een kernwoord voor de mooie samenwerking tussen onze elf parochies en het is mooi dat wij aan het begin van het nieuwe jaar hieraan opnieuw mogen bijdragen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u alle goeds voor het nieuwe jaar en dat wij veel ‘samen’ mogen optrekken.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.