Schuilen

‘Mag ik dan bij jou schuilen…’ Een lied van Claudia de Breij, dat populair is. Een lied dat wat los maakt. ‘Als de avond valt en ’t is mij te donker, mag ik dan bij jou?’ Het is herfst, winter, koud, guur, donker. We zoeken beschutting, warmte, veiligheid. Er zijn veel liedjes die gaan over het verlangen naar veiligheid, geborgenheid. Denk bijvoorbeeld aan ‘Blijf altijd bij mij’ van Brigitte Kaandorp. ‘Laat mij nooit meer alleen …’ Of het mooie lied ‘Avond’ van Boudewijn de Groot, het stond in 2005 nummer 1 in de Top 2000.

Claudia zingt ‘Als de avond valt …’ en ‘Als de oorlog komt’. Nu ik dit schrijf zijn er vorige week vrijdag, 13 november, aanslagen in Parijs geweest. President Hollande en premier Rutte gebruikten het woord: oorlog. We zijn in oorlog. Je hoort het niet graag, het is gruwel, maar toch is het zo. En mensen die geconfronteerd werden met het geweld in Parijs konden maar twee dingen doen, als ze het al konden: vluchten of schuilen. Je schuilt voor kou en donker, maar ook voor geweld.

Lang geleden waren er twee mensen, die wilden schuilen voor het donker en de onherbergzaamheid van de nacht. Op pad gestuurd door een of andere heerser die zo nodig al zijn onderdanen wilde tellen. Zij was zwanger en … in het nachtverblijf van de stad was geen plaats. En wat doe je dan, als het al laat is? Vrijwel elk onderdak is dan goed. Ze vonden een plek bij de dieren. Kerstkaarten die dit tafereel weergeven maken het soms erg romantisch. Maar als er inspecterende instanties geweest waren, zouden zij het goed gevonden hebben? Een kind in de voederbak van dieren? Niet al te hygiënisch. Als de avond valt, mag ik dan bij jou schuilen?

Later, veel later, zouden twee mensen die op weg naar Emmaüs waren Jezus een schuilplaats aanbieden: ‘Blijf bij ons, het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ En als dan de advent voor bij is en als we kerst gevierd hebben, dan loopt het jaar ten einde. En als het dan oudjaar is, dan kruipen we bij elkaar. Rond zeven uur ’s avonds in de kerk. En daarna bij de familie, of misschien bij goede vrienden of buren. We zoeken geborgenheid, warmte. En we hopen op een goed nieuw jaar. Mogen ook in het nieuwe jaar mensen een schuilplaats vinden. Bij geweld en onderdrukking, bij eenzaamheid en verdriet. En mogen wij geïnspireerd worden, elkaar zo’n plaats te bieden. Mag ik dan bij jou schuilen?
U een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar wensend,

pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.