Start!

“Heeft u een startkabel? Mag ik hem even lenen?” Vroeger werd het best nog wel eens gevraagd. Het kwam best wel voor, dat een auto niet wilde starten. Tegenwoordig starten al die auto’s allemaal heel goed. Je ziet nooit meer mensen met een startkabel bezig. En ik geloof dat weinig automobilisten er een in de kofferbak hebben liggen.

Een goede start is natuurlijk wel zo belangrijk. Het spreekwoord zegt: een goed begin is het halve werk. We zijn in september. De parochies beginnen weer aan een nieuw seizoen. De werkgroepen starten hun werkzaamheden weer op. Iedereen is weer op zijn en haar post, de werkzaamheden kunnen weer beginnen.

Het is natuurlijk niet een compleet nieuwe start. We gaan verder op wegen die al ingeslagen zijn. We gaan weer door met de activiteiten waar we al mee bezig waren. We proberen weer verder mee te werken aan Gods Rijk op aarde, ook in ons Westland. Klinkt dat misschien wat zwaar, ‘meewerken aan Gods Rijk’? Woorden die u misschien niet elke dag in de mond neemt. Maar misschien bent u er al elke dag mee bezig. Overal waar we strijden of protesteren tegen geweld. Overal waar we bewust en actief de vrede zoeken. Overal waar we proberen de zorgen, de pijn, het verdriet of de angst te verminderen, of waar we anderen bijstaan om door een moeilijke periode heen te komen. Er wordt al zoveel goed werk gedaan, binnen en buiten de parochies. We hebben een mooie taak, een mooie opdracht voor elke dag.

Deze zomer is het Varend Corso er weer geweest. Het thema was ‘Pluk de dag’. Met dit thema wou men zeggen: elke dag kan een bijzondere dag zijn. Er is immers altijd wel iemand jarig en dagelijks geven echtparen elkaar het ja-woord. En er zijn allerlei themadagen, zoals burendag, secretaressedag en dierendag. En ‘pluk de dag’ geeft ook wel aan: probeer een beetje van elke dag te genieten. En misschien verwijst het ook wel een beetje naar het plukken van bloemen, naar de oogst.

In het nieuwe seizoen krijgen we weer vele dagen om er wat moois van te maken. Met elkaar, als parochie, als gezinnen en families. Op ons werk, in ons bedrijf, op de vereniging. Mooie dagen, die we met elkaar kunnen vieren. Misschien ook moeilijke dagen, waarop we elkaar kunnen bijstaan.

Bij de start van dit nieuwe seizoen wensen we elkaar een goede tijd toe. Daar hebben we geen startkabels voor nodig, maar gewoon de goede wil en de goede zin, om er samen wat moois van te maken.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.