Twee februari, een feest van ontmoeting

Uit de donkere aarde zien wij de eerste sneeuwklokjes verschijnen. Koning Winter blaast het laatste dorre hout uit de bomen. Een reden voor velen om ook in hun huis en hun lichamelijk 'huis' met de zwabber en reinigingskuren aan de slag te gaan. Daarom heet deze maand ook februari, want februare betekent reinigen om schoon het voorjaar te beginnen. Het is ook de tijd dat wij in de kerk het feest vieren van Maria Lichtmis.
Maria Lichtmis is vooral het feest van de opdracht van Jezus in de tempel. Maria en Jozef komen met de kleine Jezus naar de tempel. Ze zijn dankbaar met dit nieuwe leven en maken de reis naar Jeruzalem, om God, de gever van leven, dank te brengen. Naast deze ontmoeting staat in het evangelie de ontmoeting van de wijze Simeon en profetes Hanna met het kindje Jezus centraal. 'Toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten nam de oude Simeon het in zijn armen en loofde hij God'. (Lucas 2,25-27). De oude generatie, Simeon en Hanna, hebben veel geduld moeten oefenen voordat ze de langverwachte redder als kind in hun armen konden sluiten. In Jezus ontmoetten ze God.
'Ja, God laat ons niet in de steek hij toont zijn liefde en kwetsbaarheid in een pasgeboren baby.' Deze ontmoetingen kunnen ons inspireren en ervoor zorgen dat ook wij Gods reddende kracht in Jezus, als nieuw begin, mogen herkennen.
Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het de gewoonte om op of rond 2 februari alle dan niet pas gedoopte kinderen met hun ouders in de kerk te verwelkomen. Dit is een ideale gelegenheid om stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.

Moeder Maria,
gij weet wat het zeggen wil:
nieuw leven te ervaren en zich te verheugen
over de geboorte van een kind.
Uit eigen ondervinding kent gij ook de zorg en pijn
die dit meebrengt.
Als moeder van Jezus
wilt gij moeder zijn voor allen,
die in Hem geloven en zijn weg willen gaan.
Daarom zijn wij hier met onze kinderen bij U,
en durven U vragen:
Bescherm onze kinderen tegen alle gevaren.
Help hen uitgroeien tot gelukkige mensen
die dankbaar en blij de weg van Jezus gaan.
Amen.

Namens de collega's
pastor M.Th.J. Straathof

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.