Uitzien naar het Rijk van God

De Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben de gemoederen lange tijd bezig gehouden. Eerst de campagne die miljarden heeft verslonden. Een weinig verheffend schouwspel. Daarna het tellen van de stemmen. Mensen hebben er alles voor over om aan de macht te komen.
In het weekend van 19 en 20 november viert de kerk het feest van Christus Koning. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar draagt van oudsher een feestelijk karakter. Wij vieren dat uiteindelijk de kracht van de liefde in de wereld zal overwinnen. Deze kracht is sterker dan welke machten ook. Koning Christus is niet gekomen als trotse heerser, maar als degene die bedient, niet als strenge rechter, maar als degene die weet wat barmhartigheid is.

Zijn wieg was een kribbe,
zijn paleis overal en nergens,
zijn tuin de stoffige wegen van Galilea,
zijn tafel was die van zondaars en tollenaars,
zijn troon was een kruis.

Geen macht was bestand
tegen de macht van zijn liefde.
Hij overwon het kwaad, Hij overwon de dood.

Koning is Hij in alle tijden en op alle plaatsen
waar mensen in zijn Geest willen leven.
Zijn koninkrijk begint in óns hart.

In het weekend van 26 en 27 november vieren wij de eerste zondag van de Advent. Daarmee wordt het nieuwe kerkelijke jaar geopend waarin wij het evangelie volgens Mattheus lezen. Ook zal het nieuwe Onze Vader worden ingevoerd. De Nederlandse en Vlaamse bisschoppen hebben de tekst vastgesteld en deze is nu in beide landen hetzelfde. Velen vragen zich af of wij nu op een nieuwe tekst zitten te wachten? Wanneer vieren Hollanders en Vlamingen nou samen? En waarom is er geen eensluidende tekst overeengekomen met onze protestantse broeders en zusters! Met hen komen wij wél samen in oecumenische vieringen! Jammer dat deze verschillen in de tekst nu blijven bestaan. Het gaat in de nieuwe tekst van het Onze Vader weliswaar om maar een paar kleine aanpassingen. Maar toch, het zal verwarring geven bij allerlei vieringen en gelegenheden. De parochies zijn op de veranderingen voorbereid. In de liturgie zal de nieuwe tekst van het Onze Vader elke keer worden afgedrukt. Laten wij ook proberen om thuis aan tafel meteen met de nieuwe tekst te beginnen. Des te sneller wij er aan gewend zijn.
In het Onze Vader bidden wij: Uw Rijk kome. De Advent is een bijzondere tijd van uitzien naar het koninkrijk van God dat met de komst van Christus is begonnen. Vier weken lang is de kerk op weg naar het kerstfeest. Het koninkrijk van God is in de harde en gewelddadige wereld van vandaag ver te zoeken. Soms ook dichtbij in onze eigen omgeving. Mensen leven in het duister door allerlei droevige, zorgelijke of schrijnende omstandigheden. Maar rond Kerstmis zie je veelbelovende dingen gebeuren: zorg en aandacht, deuren gaan open. Er is gastvrijheid, mildheid, saamhorigheid, vrijgevigheid, openheid voor het Geheim van God dat zichtbaar is geworden in het kind van Bethlehem. Zo krijgt ons gebed ‘Uw Rijk kome’ handen en voeten.

De Advent is een tijd van bezinning die ons helpt om Christus opnieuw geboren te laten worden in ons hart. Elke zondag steken wij een kaars aan. Hopelijk wordt op weg naar Kerstmis het licht van Christus ook sterker in ons leven. Wij beginnen dus een nieuw kerkelijk jaar. Een goede gelegenheid om een goed voornemen te maken om de hele Advent in de kerk mee te maken. Zo beleef je het kerstfeest straks ook veel intenser en met meer diepgang. Weet u/jou van harte welkom! Ik wens U allemaal een mooie en zinvolle Adventstijd toe.

Namens het pastoraal team,
pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.