Vakantie

Vakantie

‘En dan gaan de mensen er op uit om met verbazing te kijken naar hoge bergtoppen, naar de machtige golven van de zee, naar de brede stromen van rivieren, de wijdheid van oceanen en de banen van de gesternten, maar voor zichzelf hebben ze geen aandacht.’ Deze zin werd neergeschreven in de vierde eeuw, door Augustinus, in zijn boek ‘Belijdenissen’. Het toerisme is niet van vandaag of gisteren. Eeuwen geleden trokken mensen er al op uit om in de natuur ontspanning te vinden en nieuwe levenskracht op te doen. Maar ook toen werd al een kritische vraag gesteld bij de manier van vakantiehouden.
Geen prettige vraag misschien als je hard aan rust en ontspanning toe bent! Herkenbaar, als je in je vakantie moet constateren, dat het op de mooiste plekken vaak druk en lawaaiig is. Dat laatste zal in Augustinus’ tijd minder het geval zijn geweest. Maar dan blijft nog zijn vraag: Hebben wij in onze vakantie aandacht voor onszelf?
Vol verlangen kun je naar de vakantie uitkijken. Je doet je werk, school of dagelijkse bezigheden met plezier, maar het is toch heerlijk om er af en toe even uit te stappen. Vrij zijn van werk, vrij van allerlei verplichtingen. Er is tijd voor andere dingen. Er is meer tijd voor elkaar. Nieuwe indrukken opdoen. Genieten van natuur en cultuur, sporten en spelen. Ontmoeting en gezelligheid. Zomaar een kerk binnengaan en de stilte ervaren van het Huis van God.
Hoe besteed ik eigenlijk mijn vrije dagen? Er doen zich allerlei mogelijkheden voor. Je kunt er op uit trekken of thuis van de rust genieten. Belangrijk is dat je jezelf niets laat opdringen. Wat de buren doen, wat reisorganisaties ook aanprijzen, waar je ook geweest moet zijn, je maakt je eigen keuze. Vakantie is vrijheid.
De mogelijkheden overwegend, zou je jezelf wel kunnen afvragen of je, bij alles waar je verder aan wilt toekomen, niet voor alles eerst aan jezelf moet toekomen. In de drukte van het dagelijks leven schiet dat er vaak bij in. Het komt de kwaliteit van je bestaan niet ten goede.
Tijdens de vakantie kun je weer tot jezelf komen. Nu je niet werkt, kun je werken aan jezelf. Concreet houdt dat in: Nadenken over je beweegredenen. Wat bezielt je, wat wil je uiteindelijk? Sta even stil bij je manier van leven. Gaat het goed zo of moet het anders?
Werken aan jezelf. Het kan beslist geen kwaad en het is ook heel creatief. Een mooie vorm van recreatie: ‘herschepping’. Van een vakantie kun je herboren thuiskomen. Het belangrijkste is niet hoe ver weg je bent geweest en wat je allemaal hebt gezien en beleefd. Waar het om gaat is dat je ‘op adem’ bent gekomen en onder meer jezelf hebt gezien en hebt beleefd.
Ik wens U en jou, of U thuis blijft of er op uittrekt, allemaal een goede zomer toe!

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.