Vakantie en Maria ten Hemelopneming

“Hè hè, eindelijk vakantie …..” Vroeger was dat nogal eens een verzuchting. Na een zwaar school- of studiejaar. Na een intensief werkjaar. Na een jaar van grote inzet voor familie, in het verenigingsleven, in het vrijwilligerswerk. En de mantelzorg kan misschien voor korte tijd door iemand anders overgenomen worden. Sinds mei van dit jaar ben ik mantelzorger, vooral voor mijn vader, in mindere mate voor mijn moeder.
Maar nu kan die verzuchting er natuurlijk ook zijn. Nog altijd zet men zich enorm in. Soms krijg je zware dingen te verwerken, bijvoorbeeld een ziekte bij jezelf of bij een dierbare. Wat fijn als het dan weer beter gaat. Soms gaat men juist na zo’n zware periode even er op uit met elkaar.

Ook vorig jaar schreef ik over vakantie. Ik schreef toen: ‘Het woord ‘vakantie’ komt van het latijnse ‘vacare’. Dat betekent: ledig zijn, vrij zijn, onbezet zijn.’ We zijn in ieder geval meer vrij dan normaal. De meeste vrijwilligers in de parochies kunnen ook even de taken neerleggen. Veel dank aan jullie allen, voor het vele dat weer is gedaan in het afgelopen seizoen. Soms worden mensen of werkgroepen bedankt aan het einde van een viering. Dat is mooi, maar andere vrijwilligers, die zich ook enorm ingezet hebben, worden dan niet genoemd. Bij deze: jullie allen van harte bedankt!

Het woord ‘vacare’ mag ook een beetje de betekenis hebben van ‘beschikbaar zijn, open staan voor’. Iemand die volledig openstond voor God, voor Jezus, was de H. Maria. Hoewel zij misschien ook wel eens gedacht heeft: ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Haar leven was ook niet altijd gemakkelijk. Maar ze had ‘ja’ gezegd en bleef daar trouw aan. Op 15 augustus mogen we weer het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren. In de H. Machutuskerk te Monster, om 19.00 uur. We maken er weer een mooi feest van.  

Maria ten Hemelopneming. Laatst vroeg een vrijwilliger mij: “Bestaat de hemel eigenlijk wel?” Ze had er een hard hoofd in. Met zoveel ellende in de wereld…… Maar goed, toch, of misschien wel juist wordt ons dit geloofspunt voorgehouden. We bidden het in de geloofsbelijdenis:  ‘… die opgestegen is ten hemel….’. Daar gaat het over Jezus. Maar in die tekst is er dus geen twijfel over dat de hemel bestaat. Een perspectief, dat het uiteindelijk toch heel goed zal zijn. Dat alles toch goed zal komen, en dat we bij God voor altijd gelukkig zullen zijn.

Ik wens u een mooie zomer, met ontspanning, ‘hemelse’ gerechten, ‘hemelse’ vergezichten en heel mooi weer.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.