Vakantie

Je bent er soms echt aan toe: vakantie. Je doet je werk met plezier of gaat graag naar school. Maar een onderbreking doet je toch heel goed. Vakantie betekent: vrij zijn. Tijd om uit te rusten en te ontspannen. Een periode om andere dingen te doen dan gebruikelijk. Nieuwe horizonnen verkennen of een sportieve uitdaging aangaan. Meer tijd hebben voor elkaar en voor jezelf.

Ook in de Bijbel komen wij het verschijnsel ‘vakantie’ tegen! In het eerste boek van de Bijbel lezen wij: ‘Maar de zevende dag bracht God het werk, dat Hij verricht had, tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van het werk, dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk, dat Hij scheppend tot stand had gebracht.’

God zelf gaat met vakantie. Na dagen van hard werken – scheppen is geen licht karwei – neemt God het er even van. En het mooiste van het verhaal is wel: dan pas komt Zijn werk tot voltooiing.

Wij zijn als mensen kennelijk niet alleen bedoeld om ons af te tobben met de zorgen van elke dag: je werk, je studie, je gezin, je vrijwilligerstaken. God heeft iets veel groters voor ons in petto. Pas als je geniet, even vrij kunt zijn, dan pas komt je werk en de zorg die je aan mensen en dingen besteed, tot zijn recht. Dat heeft God met ons voor. Dat doen wij lang niet altijd. Wij horen mensen zo vaak zeggen:

‘Als ik eenmaal die studie of opleiding voltooid heb, dan ……’
‘Als het huis helemaal klaar is, dan ……’
‘Straks als ik in de VUT zit of gepensioneerd ben, dan ……’
‘Dat komt wel als de kinderen uit huis zijn ……’

Straks ……… Als ………

Grote plannen en mooie dromen, die alleen maar uitstel vinden. Maar je leeft nu en niet in de toekomst! Als je op het moment dat je leeft geen tijd neemt om te genieten, dan heeft God daar verdriet van. Daar heeft Hij het leven niet voor bedoeld!

De vakantietijd breekt van alle kanten aan. Voor de één betekent dat verre reizen maken, voor de ander betekent dat ‘effe’ lekker thuis. Ik wens u allemaal toe, ieder op zijn/haar manier en binnen de eigen mogelijkheden, dat het een echte zevende dag voor u zal worden: even vrij en genieten van de moeite die je genomen hebt. Niet voor later, maar gewoon nu. Want daar leef je voor.

Ik wens u allemaal, mede namens de andere leden van het pastoraal team een goede zomertijd toe!

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.