Vakantietijd

Vakantietijd

‘Vakantietijd’, als ik daaraan denk, dan denk ik: kwam vakantie in bijbelse tijden eigenlijk voor? Ik kan het me zo gauw niet voor de geest halen dat ik daarover gelezen heb. Natuurlijk was men wel aan het werk. Er worden allerlei beroepen vermeld, zoals bijvoorbeeld boer, schapenhoeder, timmerman, belastingambtenaar, dokter. Maar over vakantie lees je niet. Wel vind je teksten over het verschijnsel tijd. De bekendste is waarschijnlijk die van Prediker. Naar het leven kijkend ziet hij dat er een tijd is voor allerlei zaken, vaak tegengestelde zaken. Bijna alles is daar een activiteit, bijvoorbeeld afbreken en opbouwen, zoeken, verliezen, bewaren, weggooien. Wat bij hem misschien nog het meest in de buurt van ontspanning komt, zijn een tijd om te lachen en een tijd voor vrede.

Nee, op vakantie ging men niet. Men ging wel op reis. Reizen waarover in de bijbel wordt verteld zijn vaak op aansporing van God. Zo verliet Abram (toen nog niet Abraham geheten) zijn land, volk, stam en familie en moest maar op God vertrouwen dat het goed kwam. Mozes ging op reis, een bevrijdingsreis, van Egypte naar het beloofde land. De drie koningen werden naar Bethlehem gelokt door een ster. En Jozef moest al vluchtend op reis, naar Egypte, om Jezus te redden van de dood.

Vakantietijd, vrije tijd. Tijd, altijd een boeiend gegeven. We kunnen het niet produceren, we kunnen het niet maken, stoppen of weggooien. Elke minuut gaat door, of je wilt of niet. Elk uur gaat door. Wil je het komend uur gebruiken of doe je er niets mee? In ieder geval, over een uur is het voorbij en het komt nooit meer terug.    

Wie veel over omgang met tijd heeft geschreven, is de benedictijner abtprimaat Notker Wolf. U heeft hem misschien wel eens op tv gezien. Ja, dat is de monnik die gitaar speelt in een band en de hele wereld over reist. Hij is de leider van alle benedictijnen ter wereld. En dan heb je het zeker druk. Zijn boek heeft de titel ‘Gun jezelf de tijd om echt te leven.’ Hij biedt veel gedachten om verstandig met tijd om te gaan, zowel werktijd als vrije tijd.

Vakantietijd. Tijd ons gegeven, tijd beschikbaar voor ontspanning, voor eens iets anders. Een andere omgeving, andere mensen ontmoeten, wellicht nieuwe ervaringen. Tijd misschien ook om weer op te laden. Ik wens u een hele fijne, mooie en ontspannen vakantietijd (of misschien wel een inspannende tijd, als u iets heel actiefs onderneemt). Blijft u thuis, dan wens ik u ook een goede tijd toe. Misschien is het toch een tijd met minder verplichtingen. Een fijne vakantietijd!

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.