Van Pasen naar Pinksteren

Kort voor het Paasfeest heeft de KRO een reportage over de saamhorigheid in het Westland uitgezonden. Ik mocht daar als pastoor aan meewerken en iets vertellen over mijn ervaringen in de afgelopen zeventien jaar waarin ik de streek en de inwoners steeds beter heb leren kennen. Naast een impressie over het kerkelijk leven was er ook een beeldverslag te zien van de snelle wederopbouw van een strandtent in Hoek van Holland, waar velen spontaan aan hebben meegewerkt. Niet zeuren maar aanpakken, doorgaan, de handen uit de mouwen steken, dat tekent zeker de geest van het Westland. Het Westland is geen ‘los zand’ maar mensen kennen elkaar en dragen zorg voor het welzijn van hun medemens. De geest staat voor bezieling en levenshouding. Deze leeft in de harten en hoofden van mensen en wordt zichtbaar in het handelen. Gelukkig werken christelijke waarden als naastenliefde en solidariteit nog steeds door, ook al veranderen de tijden. Ik heb veel positieve reacties gehoord over deze uitzending. Velen zeiden mij: ‘Heel goed dat het Westland en de kerk een keer positief in het nieuws komen.’ Zo is het ook. Voor veel media heeft goed nieuws geen waarde en krijgt alleen wat mis gaat alle aandacht. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Want er gebeuren veel meer mooie, leuke en goede dingen, dan verkeerde. Maar je moet het natuurlijk wel zien!

Met velen hebben wij het Paasfeest in onze parochies gevierd. Als Christus niet verrezen was, dan was er geen wereldwijde kerkgemeenschap ontstaan. Door de kracht van de Verrijzenis zijn de leerlingen in zijn Geest verder gegaan. Dat vieren wij in de Paastijd, de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. De Paastijd is van oudsher de periode bij uitstek waarin kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Het verhaal van Jezus wordt doorgegeven van generatie op generatie. Het is een feest van vreugde en hoop dat wij nieuwe gasten aan de Tafel van Jezus mogen begroeten. In de Paastijd bidden wij ook om nieuwe roepingen. Dat ook in onze tijd jonge mensen zich geroepen voelen om het dienstwerk van de Goede Herder voort te zetten. De Paastijd is ook een geliefde periode om in het huwelijk te treden. Een leven in liefde en trouw door God Gezegend, om elkaar tot zegen te zijn in goede en kwade dagen.

Op de Veertigste dag van Pasen vieren wij Hemelvaart. Jezus is teruggekeerd naar zijn Hemelse Vader. Maar hij heeft beloofd zijn leerlingen niet verweesd achter te laten, maar zijn Heilige Geest te zenden Op de vijftigste dag van Pasen is het Pinksterfeest: het Feest van de Heilige Geest. De Geest van God wil ons bezielen. Waar de Goede Geest vaardig is, daar is liefde, saamhorigheid, eenheid, eerlijkheid, kracht, wijsheid, volharding, zachtmoedigheid, inzicht, creativiteit, warmte, moed en troost, respect en verdraagzaamheid. En nog véél méér goeds wat mensen individueel én in groepsverband opbouwen!

Het samenwerkingsverband van de 11 parochies van het Westland en Hoek van Holland bestaat dit jaar 5 jaar. Het eerste lustrum van Sint Franciscus, tussen duin en tuin is een goede reden om dankbaar terug te kijken op wat wij samen in een Goede Geest hebben opgebouwd. Het is ook een zinvol moment van bezinning om stil te staan bij de vraag hoe het verder gaat met onze Katholieke Gemeenschap in de komende jaren. Want naast saamhorigheid kent onze maatschappij ook vervlakking, cynisme, onverschilligheid en onverdraagzaamheid. Als het om de tijdsgeest gaat, heeft de kerk zeker niet de wind in de zeilen, maar moet eerder tegen de stroom inroeien. Maar wij mogen geloven dat de Heilige Geest het schip van de kerk in de vaart zal houden. Zo gaan wij vol vertrouwen op weg naar morgen. Mede namens het pastoraal team wens ik U allemaal een warm en inspirerend Pinksterfeest toe.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.