Vast een tijd voor jou!

Op Aswoensdag ( 26 februari) begint de Vastentijd. In de dagen daarvoor wordt in een aantal Westlandse dorpen carnaval gevierd. Een gezellig feest van ontmoeting. Daarna begint een sobere tijd. De kerk kent een periode van 40 dagen van voorbereiding op het Paasfeest. 40 jaar was het volk van Israël onderweg door de woestijn toen het de slavernij van Egypte ontvluchtte. 40 dagen vastte Jezus in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn openbare leven. Het getal 40 staat voor een tijd van zuivering en beproeving. Wat roept vasten bij u/jou op? Iets van vroeger uit mijn kinderjaren? Of iets van moslims die de ramadan houden. Maar is vasten nu ook iets voor mij in deze tijd? Vasten is geen doel op zichzelf maar helpt om bewuster te leven en je geloof te vernieuwen. Daarbij gaat het niet alleen om het voedingspatroon maar ook om innerlijke groei. Vroeger lag voor katholieken duidelijk vast wat in de Veertigdagentijd wél of niet was toegestaan. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt de invulling overgelaten aan ieders eigen verantwoordelijkheid. De vastenactie, die ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld ondersteunt, heeft aan het vasten een sociale dimensie gegeven. Vasten is delen wereld wijd! Vasten is niet iets van vroeger, maar is juist helemaal in!  Opvallend is dat onze tijd in kringen van mensen die bewust met voeding bezig zijn,  hernieuwde aandacht voor het vasten is ontstaan. Voor lichaam en geest is het heilzaam om een periode sober te leven. Niet consuméren maar consumínderen en zo intenser gaan leven! Een oud gezegde luidt: ‘Overdaad schaadt.’ Bepaalde patronen en gewoonten slijten er in. Niet alleen voor het lichaam is het heilzaam en zuiverend, maar vasten schept ook ruimte in de geest. Zo gek is het niet om eens stil te staan bij de vraag hoe je omgaat met voeding en drank? Hetzelfde geldt voor televisie kijken, telefoongebruik en computeren. Want ook daar kan een mens aan verslaafd raken. Vasten heeft als doel om innerlijke vrijheid te scheppen. Zo is de veertigdagentijd een bezinningsperiode, ja misschien wel een soort ‘grote schoonmaak.’ In de kerk maken wij de veertigdaagse reis langs de haltes van de zes zondagen. De verhalen uit de Bijbel roepen op tot ommekeer. De vastentijd is zeker ook bedoeld om onze band met God te vernieuwen. Want deze kan verwateren. Maar onze Barmhartige Vader blijft op ons wachten en naar ons uitkijken of wij thuis komen. In het Huis van God staat de deur voor iedereen open! Het volk van Israël zocht tijdens de veertigjarige reis in de woestijn naar bronnen van levend water. Ook wij kunnen in deze veertig dagen actief op zoek gaan naar bronnen van inspiratie. Want niet alleen de maag moet gevoed worden,  maar ook het hart. Binnen en buiten de kerk zijn er vele bronnen die onze geest kunnen verkwikken. Soms zoeken mensen ver weg wat zij dichtbij huis in eigen parochie ook kunnen vinden. Wie zich verdiept in het geloof zal een grote geestelijke schat ontdekken. De veertigdagentijd is vast een tijd voor jou! Probeer een paar duidelijke voornemens te maken. Dan kunnen wij straks Pasen vieren als herboren mensen! Dat wens ik u/jou mede namens het pastoraal team van harte toe!

met vriendelijke groet,
pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.