Verlangen

Verlangen

In mei en in juni verlangden we na een koude winter en voorjaar naar de zomer. Gelukkig zijn het prachtige weken geweest. De meeste hadden er denk ik wel een mooie week bij zitten, zo ook degene die thuis gebleven zijn. Nog één week te gaan op het moment dat ik dit schrijf. Dan zijn de zomervakantieweken voorbij en gaan de kinderen weer naar school. Menig ouder verlangt weer naar dat moment. Weer rust en regelmaat in de tent. Mijn dochter kwam terug van vakantie en keek (verlangde) al weer uit  naar het volgende leuke moment, haar verjaardag en daarna de feestweek in Hillegom. Met de traditionele harddraverij. Dat kun je vergelijken met de wielerrondes in het Westland, de familie verzameld zich bij een tante aan de weg waar de draverij plaatst vind. Aan het eind van de middag gaan de jongelui de kermis op.
 
Het woord verlangen intrigeerde mij. Je kunt op vele manieren verlangen: je wilt graag iets in welke vorm dan ook, het kan ook een drang zijn, lust, een wens. Verlangen klinkt zo hebberig.
Maar als ik dan zie de ellende in Syrië, de honger in Afrika. Verlangen, hunkeren deze mensen niet naar vrede en voedsel en de liefde van de medemens? Dat is toch niet hebberig.
Daar tegenover staat dat verschillende partijen, de macht claimen of eisen in de landen waar een oorlog heerst. Waar mensen elkaar na het leven staan.
Zo zijn er verschillende manieren van verlangen.

Ook in de bijbel wordt geschreven over verlangen. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Er is verlangen naar genade en heil van God. In Psalm 63, vers 2 staat geschreven: U bent mijn God, ik zoek naar U, mijn ziel heeft dorst naar U, mijn lichaam smacht naar U, dor als een land dat snakt naar water.
Verlangen niet meer mensen naar God? Verlangen de mensen hulp van God om de oorlog te bestrijden en de honger te stillen.
Maar zeker ook dichterbij huis. Nu in deze crisistijd. Mensen die met weinig geld rond moeten komen. Bedrijven die falliet gaan waardoor mensen in armoede leven. Mensen die afhangelijk zijn van uitkeringen die steeds gekort worden. Mensen die ernstig ziek zijn en geen uitzicht hebben op genezing.
Is er dan ook een gelovend verlangen.
Paulus riep ons op: 'Verblijdt u in de Here te allen tijde' (Fil. 4:4). Kunnen we ons  verheugen op God? Dat kan door simpelweg ons oog op God te richten. Mensen zeggen wel eens, waar is God in moeilijke tijden. Ik weet het is niet altijd gemakkelijk om in moeilijke tijden hoop te houden dat het goed komt.
Het geloof in God is voor mij dat ik mijn gevoel, mijn verlangen naar beterschap bij hem neer kan leggen. Niet met idee van God zorgt dat het weer goed komt. Het geloof geeft mij de kracht om de moed er in te houden. Een gelovend verlangen.
We staan na de vakantie weer voor een nieuw seizoen. Alle school gaande kinderen wens ik een goede start toe. Succes voor alle vrijwilligers die voor de parochies weer aan de slag gaan en voor alle mensen een oprecht verlangen naar God. Hij is er voor ons allemaal in goede tijden om Hem te danken en in slechte tijden om Hem kracht te vragen.
Ik heb voor u het volgende gedicht gevonden wat laat zien dat verlangen een intrigerend woord is.

Verlangen

Ongrijpbaar
is verlangen
Steeds verrekt ze weer

Ongrijpbaar
is verlangen
Verborgen in de toekomst

Ongrijpbaar
is verlangen
Naar verleden

Ongrijpbaar
is verlangen
Jaloersheid is haar fuik

Grijpbaar
is verlangen
Als je haar loslaat.

Schrijver onbekend

Hartelijke groet,
Marjo Lommerse pastoraalwerkster

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.