Voorbereiden

Bij u is bekend dat de Veertigdagentijd een voorbereidingstijd is. Als we het woord ‘voorbereiden’ uit elkaar halen, kom je op ‘voor’ en ‘bereiden’. Het heeft iets van ‘vooraf maken’. Als je veel mensen te eten krijgt, dan moet je vaak al één of twee dagen beginnen met het bereiden. Soms moet een bepaald gerecht, dat de eerste voorbereiding achter de rug heeft, nog een dag in de koelkast. Wat je al eerder kan maken, dat doe je eerder, wat echt pas op de dag zelf kan, maak je op die dag. 

Voor-bereiden, vooraf maken. Wat maken we vooraf in deze Veertigdagentijd? Je zou kunnen zeggen dat we als het ware ‘ons huis’ gereed maken, ons hart, onze ziel. Opdat we helemaal gereed, opgeruimd, gereinigd zullen zijn bij het Paasfeest.

In de parochiebladen is of wordt geschreven over het project ‘Grenzeloos samenleven in Benin’. Het is een gezamenlijk project van onze parochiefederatie, de parochies van Sion (Den Hoorn, Schipluiden en Maasland) en de Ursula-parochie van Delft. Er is daar in Benin, o.l.v. pater Blesgraaf, een zeer goede basisschool. Nu wil hij graag een katholiek college voor voortgezet onderwijs verwezenlijken. Zo worden de kinderen nog beter voorbereid op een goede baan, een goede positie in de maatschappij. Zo kunnen zij nog beter bijdragen aan de welvaart van het land. Ook hier dus weer sprake van voor - bereiding. Goed onderwijs bereidt je voor op goed en zinvol werk. Wij kunnen meehelpen aan de voorbereiding van deze jongeren. 

Als wij denken aan Benin, dan denken wij aan Afrika. Aan de verschrikkelijke terreur van Boko Haram. Aan de vreselijke slachtingen, het vernietigen, het ontvoeren. Sinds 2011 heeft deze terreurorganisatie 23.000 mensen gedood. Bisschop Oliver Dashe Doeme van het bisdom Maiduguri in Nigeria vraagt om hulp van Westerse landen. Sinds 2009 zijn 70.000 van de 125.000 katholieken zijn bisdom ontvlucht. En we denken aan de ebola-epidemie. En aan de strijd tegen de Islamitische Staat, in het Midden-Oosten. Er is nog zoveel strijd en zoveel ellende. 

Wij, hier in het Westland en Hoek van Holland kunnen niet die grote wereldproblemen oplossen. We kunnen wel zo’n mooi opbouwproject van pater Blesgraaf steunen. En we kunnen, vooral in deze Veertigdagentijd, voorbereidingstijd, aanhoudend onze smeekbeden aan God voorleggen: ‘Help ons mensen toch de oorlogen te beëindigen. Geef openingen, geef wegen tot vrede.’ Zo bereiden we misschien toch kleine stapjes richting vrede voor. En zo bereiden we ook onszelf voor, op het paasfeest, het feest van opstanding. Het feest waarop we vieren dat leven sterker is dan de dood.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.