Vrij zijn

We zijn in de vakantietijd. Een welverdiende periode van rust, bijkomen, of misschien wel een periode van ontspannende actie. In ieder geval er even uit. Even anders. Even los van je werk, je vaste taken. We denken ook aan de vele vrijwilligers in onze parochies. Onlangs zei een vrijwilligster nog: “vrijwillig is niet vrijblijvend”. Als je vrijwilliger bent, dan ben je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van je taak. En je voelt je ook verantwoordelijk. Je wilt het goed doen. We zijn dankbaar voor de velen die zich inzetten.

Het woord ‘vakantie’ komt van het latijnse werkwoord ‘vacare’. Dat betekent: ledig zijn, vrij zijn, onbezet zijn. In de vakantietijd hebben we weer ruimte. We komen hopelijk weer op adem. De band met God houden we hopelijk wel vast. Hij reist met ons mee, waar we ook zijn. En we bezoeken misschien grote en mooie kathedralen, of misschien kleine intieme kapelletjes. Meestal steken we ook wel een kaarsje op. Aan het einde van Eerste Communie-vieringen zei ik tegen de kinderen: “Je kunt voortaan altijd en overal in katholieke vieringen de Communie ontvangen. Ook in het buitenland, ja, over de hele wereld, waar een katholieke kerk is.” Zo is het toch? Het is echt een begin, de Eerste Communie. Mogen vele keren daarop volgen. Eigenlijk, zo schiet me nu te binnen, is God nooit op vakantie. Hij is er altijd. Wij kunnen altijd verbinding met Hem leggen. En daar hebben we geen 4G-netwerk voor nodig.

‘Vacare’, openstaan voor. Wie volledig openstond voor God is de H. Maria. Midden in de zomer, op 15 augustus, vieren we het hoogfeest van haar tenhemelopneming. Adrienne von Speyr, zwitserse mystica, schrijfster en arts schrijft in haar boek ‘Dienstmaagd des Heren’ het volgende: ‘Zoals zij Hem (Jezus) opnam in het menselijke, zo neemt Hij haar nu op in zijn eigen goddelijk en eeuwig leven. Beide handelingen zijn volledig, beiden omvatten de hele mens, lichaam en ziel.’ En verderop: ‘Zoals de Moeder eens tot de Zoon en tot alles wat Hem aangaat, ja gezegd heeft, zo spreekt vandaag de Zoon zijn groot jawoord tot de Moeder.’

Op 15 augustus is de viering in de kerk van Monster, om 19.00 uur. Allen, vanuit de hele federatie, van harte welkom.

Laten we blijven openstaan voor wat God ons wil zeggen. Misschien staan we in de vakantietijd daar zelfs wel meer voor open dan in het drukke dagelijkse bestaan. Ik wens u een fijne vakantie. En een mooie viering op 15 augustus, waar u dan ook bent, in Monster, elders in het land, of elders in de wereld.  

pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.