In vrijheid herboren

In een aantal van onze kerken zal in de paasvieringen het thema ‘In vrijheid herboren’ worden gebruikt. (Op het moment dat ik dit schrijf ga ik er nog van uit, dat de paasvieringen doorgaan.)
Het gaat dan natuurlijk om de opstanding van Jezus uit de dood. Herboren worden, een nieuw begin.
‘Vrijheid’ verwijst o.a. naar de 75 jaren van vrijheid die we mogen ervaren, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uitgebreid wordt het herdacht dit jaar, en zeker in de meimaand.
Vrijheid is een onderwerp, omdat onvrijheid bestaat.

In deze tijd brengt de coronacrisis veel onvrijheid met zich mee. Het is half maart als ik dit schrijf. Je hebt niet meer de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt. Aan mensen wordt dringend aangeraden thuis te werken als dat mogelijk is. Je bent voorzichtig geworden in je contacten. De bisschoppen hebben zojuist besloten de kerken voor drie weken te sluiten. Landsgrenzen worden gesloten. Als Europeaan kom je de Verenigde Staten niet meer in en inmiddels sluiten ook andere landen hun grenzen. Mensen zitten in isolatie, in quarantaine. Het is leven met beperkingen, leven in onvrijheid.

Als u dit leest, rond 5 april, staan we aan het begin van de Goede Week. De onvrijheid van Jezus neemt steeds meer toe. Ze zitten Hem op de huid. Eerst nog het ‘Hosanna’, dat op Palmzondag weerklinkt. Hier is men nog enthousiast. Daarna klinkt het ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ En we beleven het weer mee. Deze intensieve dagen. En de totale onvrijheid wordt bereikt op het kruis, waar Hij zijn leven gaf. Maar … Hij wordt herboren! Er is opstanding. Opstaan uit de ellende, een nieuw begin. En dan klinkt ‘Ik wens jullie vrede.’ Woorden van Jezus, als Hij de ruimte binnenkomt, waarin de leerlingen zich, angstig en bedroefd, opgesloten hadden. Jezus doorbreekt grenzen. Gesloten deuren zijn niets voor Hem. De isolatie van de leerlingen wordt doorbroken.
Ze moeten er op uit, het evangelie verkondigen. En dat kunnen ze, omdat ze zelf hebben gezien: Hij is niet dood, Hij leeft!

In deze tijden van coronacrisis worden we door de kerk opgeroepen om in gebed verbonden te blijven met God en om solidair te blijven met onze medemens. Om ons niet van hem of haar af te keren. Doen wat binnen het mogelijke ligt, om er toch te zijn voor elkaar.
Eigenlijk een beetje leven als herboren, opgestane mensen. Moed houden, vertrouwen houden. De crisis zal ooit voorbij zijn. Er komen betere tijden.

Ik wens u een goede Goede Week en alvast een zalig Paasfeest.
pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.