Wat doen jullie pastores zo al?

Deze vraag krijg ik eigenlijk best vaak te horen van parochianen. Naast het voorgaan in de weekend liturgie, gaan wij ook voor in uitvaarten, huwelijksvieringen en doopvieringen. Ook in het pastoraat ontkomen wij er niet aan om bij vergaderingen te zijn. Elke parochie heeft nog een bestuur en bij die bestuursvergaderingen is één van de regiopastores present. In mijn takenpakket zit ook catechese. Zo begeleid ik de werkgroepen voor de Eerste Heilige Communie en Vormsel. Maar ook zijn er avonden voor de werkgroepen kinderwoorddiensten en gezinsvieringen. Het is belangrijk dat de leden van deze werkgroepen zich gehoord en gezien weten door ons. Half september was er bijvoorbeeld een avond voor de leden van de werkgroepen gezinsviering. Samen met collega Marie-Thérèse van de Loo heb ik 6 enthousiaste vrouwen mogen ontvangen. Zij vertegenwoordigden hun werkgroepen. Typisch dat er bijna geen mannen zijn in deze werkgroep. We hebben nagedacht hoe we meer kunnen samenwerken als werkgroepen. Want we zien overal dat er minder gezinnen in de kerk komen. Samen willen we proberen om de gezinsvieringen duidelijker in beeld te brengen op de website. Wellicht met een eigen logo. In maart 2018 gaan wij weer met elkaar in gesprek en in de tussentijd proberen we samen te werken over de dorpsgrenzen heen.

In oktober gaan collega Marie-Thérèse en ik weer in gesprek met de leden van de werkgroep kinderwoorddiensten. Dit jaar gaan we de kinderwoorddiensten voor de zondagen van de Advent gezamenlijk maken. In de kerken waar een kinderwoorddienst is, wordt dan hetzelfde programma gedraaid. Door het samen voor te bereiden leren wij van elkaar, hoeven we niet allemaal apart het wiel uit te vinden. Dit zijn maar enkele voorbeelden wat ik zo al mag doen. Natuurlijk doen wij pastores nog meer. Individuele gespreken voeren met parochianen, huisbezoek en ziekenbezoek. En volgens rooster voor alle parochiebladen een pastoraal woord schrijven over een onderwerp.

Graag wil ik u onder aandacht brengen Wereldmissiedag. Dit jaar vieren we dat in het weekend van 21-22 oktober. In Nederland is MISSIO Nederland de organisatie die namens het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk wereldwijde steun geeft aan kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. Dit jaar is de collecte voor projecten in Burkina Faso. In onze parochiefederatie hebben wij tijdens de adventsactie en vastenactie ook aandacht aan Burkina Faso besteed. Het sluit dus heel goed aan. Jaarlijks wordt er ook gecollecteerd in onze kerken. Deze collecte komt in plaats van de gewone collecte en wij bevelen die van harte aan.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.