Wat voor ons normaal is!

Wat voor ons normaal is!

Op 8 november werden de eilanden van de Filipijnen geteisterd door een enorme orkaan. Op het eiland Haiyan lijkt er na de superstorm en de vloedgolf geen huis meer overeind te staan. Winkels zijn er ook niet meer en dan komt er snel een tekort aan eten en schoon drinkwater. Hulpacties kwamen snel op gang en er wordt (terecht) veel reclame gemaakt voor giro 555. Een dergelijke situatie kunnen wij  ons echt niet voorstellen: geen huis meer hebben, geen stromend water of geen winkel om boodschappen te doen, geen school of auto meer hebben. In de Filipijnen is er een extreme situatie van tekorten ontstaan, maar er zijn veel landen waar een dergelijk tekort een normale situatie is. In Afrika zijn er verschillende landen waar de mensen geen stromend water hebben en de schoolvoorzieningen minimaal zijn; voor ons normale voorzieningen. En net zoals de Filipijnen geholpen moeten worden, wordt ons ook gevraagd om de mensen in deze arme landen te helpen.
In zijn encycliek ‘Deus caritas est’ schrijft paus Benedictus het volgende: ‘De naastenliefde, verankerd in de liefde tot God, is allereerst een opdracht aan iedere individuele gelovige, maar ze is eveneens een opdracht aan heel de kerkelijke gemeenschap, en dit op al haar niveaus: van de plaatselijke gemeenschap via de particuliere Kerk tot aan de universele Kerk in haar geheel.’  Zo zijn er vanuit onze katholieke kerk diverse hulporganisaties actief op het gebied van missie en ontwikkeling. Deze organisaties helpen de lokale bevolking om te leren zichzelf te helpen. Belangrijk hierin is natuurlijk de educatie. Door een goede scholing kan een bevolking zelf oplossingen bedenken voor problemen en zelf werkzaamheden uitvoeren. Naast deze organisaties zijn er ook individuen die de opdracht van de naastenliefde actief een plaats in hun leven hebben gegeven. Mensen zijn actief in arme landen in Afrika, zoals een Wateringse die actief is in Malawi. Zij heeft de medewerking van de Adventsactie gekregen om een project te ondersteunen voor de verbetering en uitbreiding van een school in het afgelegen Kasongwe. Dit project is door onze parochiefederatie omarmt als Adventsproject.
De Advent is een periode waarin wij ons voorbereiden op het grote Kerstfeest en dat doen wij door (nog) meer aandacht te hebben voor onze naaste, dichtbij maar ook in het verre Malawi. Laten wij onze naastenliefde in dit land tonen, door onze hulp aan het Adventsproject en zo, als individu en als plaatselijke gemeenschap, ons inzetten voor de ‘caritas’.
Met de groet van Franciscus ‘Vrede en alle goeds’.

diaken Ronald Dits.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.