We maken de balans op

Aan het eind van een kalenderjaar blikken we terug en maken de balans op. Dat kunnen we ook doen aan het eind van het kerkelijk seizoen.
In september 2019 zijn we vol enthousiasme gestart met een nieuw kerkelijk jaar. We begonnen met de voorbereidingen op het sacrament van het H. Vormsel. In november was regio zuid er klaar voor. In regio noord en west, waar al een aantal jaren samengewerkt wordt, ontvingen de jongeren in februari 2020 het H. Vormsel.
Eind 2019 waren er heel veel kinderen aangemeld om aan de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie te worden voorbereid. In de ene regio was men hiermee al verder dan in een andere regio, maar iedereen keek in februari nog uit naar de grote dag in april, mei of juni.

Hoe anders verliep het ...... we werden opgeschrikt door het COVID-19 virus, dat heel ons land verlamde en de regering zag zich genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen. Het land ging in een intelligente lockdown. We moesten zoveel mogelijk binnenblijven, dit had ook consequenties voor kerkelijke activiteiten. Wij, als pastoraal team, hebben ons ingezet om toch met u allen verbonden te blijven, o.a. door de doordeweekse vieringen via de kerkomroep uit te zenden. Hiermee gaan wij overigens ook door in de maanden juli en augustus. Verder waren er twee vieringen te zien op de WOS TV. Maar ook via de telefoon en per email of kaartje probeerden wij contact te houden.
Voor de pastores was het vreemd om in een zo goed als lege kerk voor te gaan in de vieringen van de Goede Week en het Paastridiüum.
De oecumenische viering van Pinksteren kon via kerkdienstgemist.nl worden gevolgd vanuit St. Jan de Doper kerk te Wateringen en via de protestantse kerk uit Naaldwijk.

Gelukkig mochten de kerken op 1 juni weer open met maximaal 30 kerkgangers. Hoe anders was dit weer dan in een lege kerk een viering door de week te vieren. Natuurlijk wisten wij dat u meeluisterde, maar hoe fijn is het om u weer te mogen ontmoeten in de kerk.
De vieringen van de Eerste Heilige Communie hebben we naar voorjaar 2021 doorgeschoven. Want het is fijn om in een volle kerk met een koor een feestelijke viering te hebben als je voor het eerst deel mag nemen aan de Maaltijd van de Heer.
Als alles goed blijft gaan mogen er per 1 juli weer 100 kerkgangers bij de kerkvieringen zijn, mits dit kan op 1,5 meter afstand in de kerk. Sommige kerken zullen minder kerkgangers toelaten. Hoe spijtig dit ook is. Er kan dan ook weer communie worden uitgereikt. We mogen blijven steunen op ons geloof. Zelf heb ik daar steeds steun en kracht uit geput.

Het einde van het kerkelijk seizoen betekent ook dat de vakantie periode begint. Sommigen gaan op vakantie, anderen blijven thuis, zij kunnen misschien niet weg vanwege werk, of durven het nog niet aan om langere tijd weg te gaan i.v.m. het COVID-19 virus.
Helaas is mijn eigen vakantie geannuleerd, maar ik probeer nu een paar dagen in Nederland door te brengen om zo weer vol frisse moed aan het volgende kerkelijk seizoen te beginnen. Ik wens ons allen toe dat we gezond blijven en weer nieuwe energie kunnen op doen in de komende vakantie periode.

Els Geelen,
pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.